Kan jag få ett bostadslån utan besparingar?

Många tvivlar på att det är möjligt att få en ägarbostad utan besparingar som samlats under flera års tid. Det lönar sig alltid att spara, men det finns även andra alternativ till att finansiera köpet av en bostad.

Känner du att det inte är möjligt att köpa en lägenhet med dina besparingar? Istället för att dra egna slutsatser rekommenderar vi att du bokar tid hos vår låneexpert. På ett gemensamt möte reder vi ut låntagarens soliditet och beräknar det lämpliga lånebeloppet och mängden säkerheter som behövs.

Bostadslån kräver alltid säkerheter

Säkerheter krävs alltid för att få ett bostadslån. Den största säkerheten för ett lån är vanligtvis den bostad man köper, vars värde vanligtvis kan användas för att säkra cirka 70 procent av lånet. I praktiken innebär detta att du till exempel kan få ett lån på 70 000 euro för en bostad värd 100 000 euro. De återstående 30 procenten, det vill säga 30 000 euro av priset på bostaden som köps, måste täckas av tilläggssäkerheter.

Tilläggssäkerheter kan till exempel vara egna besparingar eller investeringar. Om du inte har egna besparingar eller investeringar kan du också använda en annan persons egendom (till exempel bostad) med dennas samtycke som extra säkerhet. Om du inte har besparingar eller ytterligare säkerhet kan du till exempel använda Garantias avgiftsbelagda bostadslånsgaranti eller statsborgen.

Vad är Garantias lånegaranti?

Om dina besparingar inte räcker till för att täcka de säkerheter som krävs för den bostad du köper, och du inte vill eller kan använda till exempel dina föräldrars bostad som extern säkerhet, kan du fråga om Garantias lånegaranti från din sparbank.

Garantia är ett försäkringsaktiebolag som erbjuder tilläggssäkerheter för bostadslån. Du kan ansöka om Garantias lånegaranti för köp av både din egen bostad och en placeringsbostad. Om du är Sparbankens kund kan du be om mer information om Garantias lånegarantier, till exempel genom en diskussion på nätbanken.

Vad är en statsborgen på ett bostadslån?

Du kan få statsborgen för ett bostadslån om du äger minst 50 procent av den bostad du köper och kommer att bo permanent i den ensam eller tillsammans med din familj. Det finns ingen inkomst- eller förmögenhetsgränser för statsgarantin. Garantin beviljas av banken i samband med beslutet om bostadslån och dess storlek är högst 15 procent av bostadens anskaffningspris. Statsborgen kan inte kombineras med avgiftsbelagda tilläggssäkerheter.

Ansök bolån nu