Bostadslån – vanliga frågor

Hur mycket bostadslån kan jag få och för hur lång tid? Vad är ett BSP-konto? Ska man betala överlåtelseskatt på det första bostadslånet? Bekanta dig med svaren på de vanligaste frågorna.

Hur söker man bostadslån?

För hur lång tid kan man få bostadslån?

Hur mycket bostadslån kan man få?

Vilka säkerheter krävs för ett bostadslån?

Vem kan få statsborgen?

Vad är ett BSP-konto?

Vad är Garantias bolånegaranti?

Ska man betala överlåtelseskatt för fin första bostad?

Kan man själv göra ändringar i bostadslånet?

Vad är ett omvänt bolån?

Vad betyder annuitet?

Hur skiljer sig lån med jämna rater och ett lån med jäma amortreringar från varandra?

Hur är ett lån med rörlig ränta?

Vad betyder Euriborränta? Och Primeränta?

Vad är lånets marginal?

Hur kan jag skydda mitt bostadslån?

Hur kan jag ansöka om amorteringsfrihet? 

Hur kan jag ändra lånets förfallodag? 

Vad är ett husbolagslån?

Vad menar man med en arrendetomt med valfri inlösningsrätt?

...