• Digitala bostadsaffärer – affärer utan att besöka ett kontor

  Digital bostadsaffär (DIAS) är ett flexibelt och säkert sätt att köpa en bostad. Det är lättare för både säljaren av lägenheten eller fastigheten och köparen. Du kan göra en affär när det passar dig bäst, utan att besöka kontoret. En digital bostadsaffär kan genomföras både vid köp av en bostadsaktie och en fastighet.
Sparbankens varumärke bild.

Att beakta vid digitala bostadsaffärer

 • När du har hittat en lämplig bostad och köpesumman har avtalats, fråga fastighetsförmedlaren om det är möjligt att göra en digital bostadsaffär. Tala också om för din egen bank att du vill göra bostadsaffären digitalt
 • Frågor som gäller förberedelsen av bostadsaffären, såsom undertecknande av lånehandlingar, sköts med banken innan köpebrevet undertecknas. I Sparbanken är det också möjligt att underteckna lånehandlingar med elektronisk signatur.
 • Köpebrevet undertecknas med bankkoder i DIAS-tjänsten.
 • Den som säljer bostaden bör också kontakta banken i god tid så att du tillsammans med banken kan komma överens om till exempel omorganisering av lån.

Så här framskrider bostadsaffären

 • Innan köpebrevet kan undertecknas, ska du tillsammans med din bank se till att alla dokument som rör bostadslånet (till exempel skuldebrevet och pantsättningsförbindelsen) är undertecknade.
 • Fastighetsförmedlaren upprättar ett utkast till köpebrev som både parterna ska kontrollera. Kontrollera köpebrevet noggrant och så snart som möjligt.
 • Fastighetsförmedlaren inleder en digital bostadsaffär, när köpevillkoren har avtalats, köpebrevet är klart och både köparen och säljaren har godkänt det.
 • Fastighetsförmedlaren öppnar underteckningsskedet när alla ärenden som rör bostadsaffären har behandlats och kontrollerats med säljarens och köparens bank. Parterna i affären får via e-post en inbjudan att underteckna affärshandlingarna.
 • Du har 24 timmar på dig att underteckna köpebrevet. Köpebrevet undertecknas i DIAS-systemet med de egna bankkoderna.
 • Bankerna sköter betalningen av köpesumman, förmedlingsprovisionen och överlåtelseskatten samt överförandet av aktiebrevet.

När är det möjligt att göra en digital bostadsaffär?

 • Om du säljer din bostad, fråga redan när du sätter din bostad till försäljning av din fastighetsförmedlare om det är möjligt att göra en digital bostadsaffär.
 • En förutsättning för detta är att både köparens och säljarens banker och fastighetsförmedlaren är med i DIAS. Sparbanken och Sb-Hem är med i digitala bostadsaffärer.
 • En förutsättning är också att man i förväg har kommit överens om finansieringen och betalningen av lånet med oss. Kontakta din egen Sparbank i dessa frågor. Ansökan om ett bostadslån inleds alltid med att man fyller i en ansökan om bostadslån.