Lån för placeringsbostad

Med Sparbankens lån kommer du igång med bostadsplacering. Förutom hyresavkastning, en eventuell värdestegring och skatteplanering kan du ha fördel av en låg räntenivå.

Sparbankens varumärkesbild.

Med hjälp av ett lånelöfte kan du reagera snabbt när en lämplig bostad dyker upp på marknaden.

Beroende på dina besparingar och säkerheter kan lånet vara 70–100 procent av bostadens anskaffningspris.

I bästa fall kan hyresintäkterna räcka till för att täcka den månatliga amorteringen för bostaden som skaffats med lånet.

Hurdant lån för placeringsbostad passar dig?

Följande frågor hjälper dig att få en uppfattning om det lån som du behöver för en placeringsbostad.

  • Hur mycket av mina egna besparingar eller andra säkerheter kan jag använda?
  • Hur stor hyra är det realistiskt att förvänta sig, det vill säg hur stor del av lånet kan amorteras per månad?
  • Lånetiden för placeringsbostäder är vanligtvis 10–15 år. Kan jag betala tillbaka det lånebelopp jag behöver under denna tid med beaktande av förändringar i räntan?

Ränteskydd skyddar ditt bostadslån mot räntehöjningar

Fluktuationerna i världsekonomin syns i låneräntan. Beroende på amorteringssättet kan en höjning
av räntan antingen öka den månatliga amorteringsraten eller förlänga återbetalningstiden. 

Om du vill undvika förändringar i räntan, kan du ge ditt lån ett ränteskydd, till exempel en fast ränta. En fast ränta förändras inte: den höjs inte när referensräntan stiger, men däremot sjunker den heller inte även om referensräntan gör det. En fast ränta kan fastställas för valfri tid. Du kan även välja fast ränta för en del av lånet, till exempel hälften av lånebeloppet.

Läs även nio tips för bostadsplacerare och en kort inledning till hur bostadsplacering fungerar

Behöver du ett lån för en placeringsbostad? Ansök om lån på nätet.

Omfattande digital handbok för bostadsplacering

Vi har gett ut en handbok som handlar om bostadsplacering på ett begripligt och mångsidigt sätt. Beställ handboken genast!