Ansökan om renoveringslån

Börja med att uppskatta hur mycket pengar du behöver för renoveringen och hur snabbt du tänker återbetala skulden. Fastställ räntan på lånet. Om du vill kan du på fliken Månadsrat ange hur mycket du vill amortera per månad. 

Klicka därefter på knappen Gör en låneansökan och fyll i bakgrundsuppgifterna på ansökningsformuläret.
 

 

Tänk på att uppgifterna om ditt slutliga lån kan avvika något från de uppgifter som räknaren ger. 

Det går snabbt att fylla i ansökan om renoveringslån 

Vi behöver veta bl.a.:

  • hur mycket lån du behöver
  • om du ansöker om lån ensam eller tillsammans med någon annan
  • dina kontaktuppgifter
  • hurdan din livssituation är för närvarande. 

Tänk på att ju mer specifika uppgifter du lämnar, desto snabbare går det att handlägga din ansökan. 

Boka tid för ett möte 

Föredrar du att diskutera ansikte mot ansikte?  Du kan alltid boka en tid tid för ett personligt möte på närkontoret.