Aktiedeposition

I en aktiedeposition kombineras säkerheten av en traditionell placering och aktiemarknadens möjligheter till extra avkastning.

En cirka två-årig deposition vars huvudmålsättning är att trygga kapitalet.

Du kan få extra avkastning på din deposition om referensaktiernas kurs stiger.

En tidsbunden deposition med möjligheter till extra avkastning

En aktiedeposition är en tidsbunden deposition på cirka två år. Den ger goda möjligheter för att trygga det placerade kapitalet. Dessutom kan du dra nytta av referensaktiernas kursstegring i form av en möjlig tilläggsavkastning.

I en aktiedeposition utbetalas vid utgången av depositionen en möjlig tilläggsavkastning ifall villkoren för det uppfylls. Tilläggsavkastningen definieras enligt pristutvecklingen på förhand överenskomna referensaktiernas aktiekurs.

Den eventuella tilläggsavkastningen lyder under ränteinkomsternas källskatt för personer bosatta i Finland samt för finländska dödsbon. Depositionens kapital hör till föreliggande och aktuell insättningsgaranti i den utsträckning som lagen föreskriver.

Skriv din lokala Sparbanks namn eller kontorets ort. Prislistan ser du genom att välja din bank från listan.

Kontaktuppgifter till det valda kontoret

Byt kontor
Vår kundtjänst nås också per telefon eller via chatten vardagar kl. 8–18.