Flera placeringsalternativ

Bekanta dig med aktiedepositioner och aktier som placeringsform. Eller kanske en placeringsobligation är det bästa sättet för dig att spara? Eller varför inte placera i skog?
Välj placeringsobjekt enligt din egen risktålighet och dina målsättningar.
Sparbankens varumärkesbild.