Placera i skog

Skogen är ett placeringsobjekt med låg risk och passar bra för att sprida placeringarna. God skogsvård och förnuftig placering av vinsterna förbättrar dina avkastningsmöjligheter.

Vår partner Sb-Hem hjälper dig att hitta en lämplig skogsfastighet eller att sälja din nuvarande.

Vi erbjuder goda spar- och placeringsobjekt för dina inkomster från virkesförsäljningen.

Ett separat skogskonto underlättar bokföringen och ifyllandet av skattedeklarationen.

I Finland finns det över 300 000 privata skogsägare – är du en av dem?

Låg risk och jämn avkastning lockar till att placera i skog. Utöver den egentliga virkesförsäljningen kan du som skogsägare sälja skogsenergi till exempel till energiverk. På lång sikt är skogens avkastningsprocent rätt låg. Dina möjligheter att göra vinst på skogen är bättre ju mera du som skogsägare själv kan göra skogsvårdsarbete.

I Finland finns det drygt 300 000 privata skogsägare och när man räknar familjemedlemmar och arvingar är skogen som egendom något som berör cirka en miljon finländare.

Ökningen av bioekonomin stärker skogens potential som investeringsobjekt

Satsningarna på bioekonomi och jätteinvesteringar i Finland hjälper skogsindustrin att blomstra på nytt. Utöver de mera traditionella träprodukterna och papperet kan biomassa, som cellulosa, användas till exempel i textiler, plaster, läkemedel och intelligenta förpackningar. Det ökar efterfrågan på trämaterial.

Köp eller sälj en skogsfastighet via Sb-Hem

Letar du efter ett lämpligt skogsobjekt? Av Sb-Hem får du hjälp också med att sälja skog.

Skogsägarens komihåglista

  • Om du är ny skogsägare eller överväger att investera i skog är det bra att först sätta sig in i ämnet. På det sättet får du klart för dig om skog är det rätta investeringsalternativet för just dig.
  • När du vårdar skogen väl och i rätt tid kan den avkasta betydligt mera än genomsnittet. En skogsvårdsplan hjälper dig att ta hand om skogsvården i rätt tid. 
  • Skogen växer från planta till timmerträd på 50–100 år, beroende på växtplatsen. Under den tiden ger skogen i allmänhet inkomst tre gånger.
  • I genomsnitt går 15 procent av skogsinkomsten till skogsvården. Om du kan göra en del av jobbet själv minskar kostnaderna och dina möjligheter till avkastning ökar.
  • Inkomsten från skogen kommer sällan men summorna kan då vara stora. Vi hjälper dig att hitta lämpliga investeringsobjekt för de inkomster som skogen ger.
  • När du öppnar ett separat skogskonto går den bokföring som skogsbeskattningen kräver och deklareringen lättare.  

Våra tjänster för skogsägarna

Ett separat skogskonto underlättar bokföringen

För att göra ekonomin lättare rekommenderar vi att du öppnar ett skogskonto i Sparbanken. Ett skogskonto gör det också lättare att sköta den bokföring som skogsbeskattningen kräver och att fylla i deklarationsblanketten.

Till skogskontot lönar det sig att koncentrera alla dina inkomster och utgifter för skogen: till exempel virkesförsäljningsinkomsterna och kostnaderna för skogsvården.

Spar- och placeringsobjekt för inkomsterna av skogsförsäljningen

Skogen ger inkomst sällan men stora summor på en gång. Om du inte behöver skogsinkomsten genast för någon större anskaffning lönar det sig att spara den eller placera den så att den ger avkastning. Hos oss får du kunnig service och olika alternativ för att spara och placera dina skogsinkomster. Kanske någon av följande passar dig?

Hjälp att sälja skogsfastighet och välja nytt placeringsobjekt

Skogen kan vara en betydande inkomstkälla men också en belastning. Om du till exempel har ärvt skog och konstaterat att skogen som investeringsobjekt inte är något för dig ska du låta oss hjälpa. En fastighetsmäklare som är insatt i skogsfrågor hjälper dit att sälja din skog.

Av din närmaste Sparbank får du vid behov expertråd och hjälp med att välja ett nytt, lämpligare investeringsobjekt. Kom och prata som saken.

Skriv din lokala Sparbanks namn eller kontorets ort. Prislistan ser du genom att välja din bank från listan.

Kontaktuppgifter till det valda kontoret

Byt kontor
Vår kundtjänst nås också per telefon eller via chatten vardagar kl. 8–18.