Placeringsobligation

Att placera i en placeringsobligation är alltid tidsbundet. Du får ditt placerade kapital tillbaka samma dag som lånet utgår och samtidigt utbetalas eventuell avkastning.

Sparbankens varumärke bild.

Placeringar med låg risk och kapitalskydd passar för måttliga sparare.

En lätt lösning för placeraren: efter att avtalet är klart behöver du inte göra något under hela den tidsbundna avtalstiden.

I en placeringsobligation förenas räntemarknadens stabilitet och aktiemarknadens avkastningsmöjligheter.

Vad är en placeringsobligation?

En placeringsobligation är en form av placering med låg risk. Då placerar banken pengarna i huvudsak i stabila räntemarknader och en mindre andel på aktiemarknaden – vilket medför bättre avkastningsmöjligheter för placeringen.

En placeringsobligation är en placeringsform med kapitalskydd

Placeringsobligationernas placeringsform är ett obligationslån som emitteras av Danske Bank. Den består av två delar, en ränteplacering och en marknadsbunden del. Placeringsobligationen är kapitalskyddad och ränteplaceringens avkastning är stabil och du får tillbaka minst det placerade kapitalet. Utöver det här utbetalas möjlig avkastning på obligationen.

Kapitalskyddet innebär att emittenten förbinder sig att återbetala det nominella kapitalet oberoende av den underliggande tillgångens utveckling. Kapitalskyddet gäller bara på förfallodagen och det omfattar inte en eventuell överkurs eller teckningsprovision.

Du kan sälja tillbaka en placeringsobligation också före förfallodagen

Fastän en aktieobligation är en tidsbunden placering kan du sälja den tillbaka till Sparbanken också mitt under själva lånetiden. När lånet säljs i förtid kan lånets värde på andrahandsmarknaden, trots det eventuella kapitalskyddet, vara över eller under det nominella värdet. Säljuppdrag kan lämnas på de av Sparbankens kontor som fungerade som teckningsställen.

När lånet tecknas tas en teckningsprovision ut. Dessutom har lånet en årlig kostnad, en så kallad struktureringskostnad. Placeringsobligationen omfattas av en emittentrisk. Emittent för Sparbanken Placeringsobligationer är Danske Bank.

Andrahandsmarknadspriser för tidigare sålda placeringsobligationer 

Läs också:

Indexlån som tidigare varit till försäljning

Indexlån som tidigare varit till försäljning

Tidigare sålda aktieobligationer

Bekanta dig med våra tidigare sålda aktieobligationer. Aktieobligationen är ett lätt, tillfälligt och låg risk investeringssätt.

Skriv din lokala Sparbanks namn eller kontorets ort. Prislistan ser du genom att välja din bank från listan.

Kontaktuppgifter till det valda kontoret

Byt kontor
Vår kundtjänst nås också per telefon eller via chatten vardagar kl. 8–18.