Sparbanken Placeringsobligation Läkemedelsindustrin

Sparbanken Placeringsobligation Läkemedelsindustrin, erbjuder en avkastningsmöjlighet knuten till aktiekorgens eventuella värdeökning. 

Sparbankens varumärkesbild.
check

ETT SPRITT PLACERINGSOBJEKT PÅ FEM ÅR

check

Under pandemin har den placeringsmässigt defensiva karaktären av läkemedelsindustrin framhävts

Varför placera i Sparbanken Placeringsobligation Läkemedelsindustrin?

  • Den åldrande befolkningen i världen och den ökande efterfrågan på läkemedel stöder denna tillväxtutsikt. Branschens satsning på produktutveckling och forskningsverksamhet utgör även en investering i framtida tillväxt.
  • Under pandemin har den placeringsmässigt defensiva karaktären av läkemedelsindustrin framhävts. De ekonomiska konjunkturernas inverkan på sektorn är mindre än andra branscher.
  • Genom att placera i placeringsobligationen kan du dra nytta av aktiernas möjliga positiva värdeutveckling utan risk för att förlora det nominella kapitalet.
  • Beroende på kursutvecklingen får du en avkastning som är knuten till aktiekorgens eventuella värdeökning (upp till avkastningstaket) i enlighet med lånevillkoren.

Innehåll i aktiekorgen för Sparbanken Placeringsobligation Läkemedelsindustrin

Placeringsobligationens aktiekorg består av följande underliggande instrument med lika stor vikt:
  • Abbvie Inc 20 %
  • GlaxoSmithKline Plc 20 %
  • Pfizer Inc 20 %
  • Sanofi 20 %
  • Orion Oyj 20 %

Presentation av de företag som är placeringsobjekt i placeringsobligationen

Abbvie Inc. En amerikansk utvecklare och tillverkare av läkemedel för bl.a. behandling av ledgångsreumatism, njursjukdomar, hepatit C och cancer.

GlaxoSmithKline Plc. En av världen största utvecklare, producenter och återförsäljare av receptbelagda läkemedel, vacciner och egenvårdsläkemedel. Ett av de mest kända produkterna är Voltaren.

Pfizer Inc. En av världens ledande medicinska forskningsbolag och tillverkare av originalläkemedel. Ett av de mest kända läkemedlen är Viagra.

Sanofi. Ett bolag som utvecklar och tillverkar receptbelagda läkemedel och vacciner och som är specialiserat på bl.a. behandling av diabetes, cancer och sjukdomar i nervsystemet. Sanofi producerar även influensavacciner.

Orion Oyj. Bolaget utvecklar, tillverkar och marknadsför läkemedel för människor och djur samt verksamma ämnen i läkemedel. Ett av de mest kända läkemedlen är Burana.

 

Lånets emittent: Danske Bank A/S.
Teckningstid: 17.8–11.9.2020
Löptid: 21.9.2020–5.10.2025

 

Läs mer i marknadsföringsbroschyren för Sparbanken Placeringsobligation Läkemedelsindustrin

Faktablad för Sparbanken Placeringsobligation Läkemedelsindustrin

Programbroschyr (på finska)
Lånevillkor (på engelska)

...