Vilka kostnader anknyts till fonderna?

Fondplacering medför olika kostnader till exempel för teckning och inlösen av fonder och förvaltningskostnader.

Det uppstår kostnader för den som tecknat och äger fondandelar. Beloppet framgår ur vår prislista. Provisionerna varierar enligt fond. Tecknings-, bytes-, och inlösenprovisionen kan dras av i beskattningen av försäljningsvinsten. 

Teckningsprovision och inlösenprovision

Av placeraren tas i allmänhet en engångsavgift för fondteckning och inlösen. Provisionen varierar mellan 0 och 3 procent av tecknings- eller inlösensumman beroende på fond. 

Bytesavgift

Bytesavgiften bestäms enligt försäljnings- och teckningsavgifterna för de fonder som är föremål för bytet.

Förvaltningsprovision

Fondbolagets förvaltningsprovision är den fasta ersättning fondbolaget får för kostnaderna för bl.a. analyser, placeringsverksamhet, rapportering och värdeberäkning. Förvaltningsprovisionen varierar enligt fond. 

Löpande kostnader

Med löpande kostnader avses fondens totalkostnader på årsnivå. För de flesta fonder är det fråga om samma tal som TER dvs. totalkostnaderna. 

När nyckeltalen beräknas ställs de erlagda handelsavgifterna i relation till fondens högsta kapitalvärde och anges i procent i års- och halvårsrapporten. 

Du hittar ytterligare information i Fondprospektet samt i vår prislista