Månatligt fondsparande

I fondsparande har regelbundenhet och långsiktighet en nyckelroll

Målinriktat sparande är bra att lära sig redan som barn. Ju tidigare du börjar, desto mer hinner du spara. De största fördelarna med fondsparande grundar sig på långsiktigt och regelbundet sparande. 

Lättast börjar du spara målinriktat genom att ingå ett fondsparavtal med oss. Vi placerar den summa du vill med avtalade mellanrum i den fond du valt. Du kan alltid byta fond, placeringssumma och placeringsintervall men tanken är ändå alltid att spara långsiktigt. 

På lång sikt blir också kursfluktuationerna möjligheter 

När du sparar långsiktigt är också kursfluktuationerna möjligheter. När kurserna sjunker kan du för samma summa köpa flera andelar och sedan dra nytta av avkastningen på dem när kursutvecklingen vänder uppåt igen. Månadssparande jämnar alltså ut risken på lång sikt. 

När du ingår ett fondsparavtal med oss blir du delaktig av utvecklingen på de internationella placeringsmarknaderna, drar nytta av den yrkesskicklighet våra placeringsspecialister har och får en enkelt en diversifierad placeringsportfölj.

Så här jämnar månadssparande ut den risk som kommer sig av att kurserna går upp och ner

  1. Du börjar spara 100 euro per månad och för det får du en andel av en fond. Du sparar 100 euro varje månad men fondandelarnas värde sjunker när börsen går ner. 
  2. Du köper varje månad fondandelar till sjunkande priser.
  3. Börsen har sjunkit 55 % och värdet på en andel har sjunkit till 45 euro. Du får ändå för samma 100 euro nu flera andelar än tidigare. Fondandelarna är på sätt och vis på rea.
  4. Börsen svänger uppåt och andelens värde har stigit till 65 euro. Eftersom du köpt flera andelar billigt har du redan nu förtjänat tillbaka den tillfälliga värdenedgången som kursfallet orsakade.
  5. Börskurserna är igen på samma nivå om när du började. Värdet på dina besparingar har ändå redan ökat med 43 %.