Med Sparbanken Livskraft trygghet för framtiden

Livskraft är en försäkring, med vilken du kan gardera dig för allvarlig sjukdom, som cancer, hjärtinfarkt eller stroke och spara samtidigt. Beloppet fördelas mellan skyddet vid allvarlig sjukdom och resten går till besparingen. Bekanta dig med hur Livskraft fungerar eller fråga mera av vår expert.

Sparbankens varumärkesbild.
check

MED ENDAST 100 EUROS MINIMIPREMIE FÅR DU SKYDDET VID ALLVARLIG SJUKDOM OCH SPARAR TRYGGT MED FÖRSÄKRINGEN.

check

FRÅN MÅNADSRATEN AVDRAS DEN FÖRMÅNLIGA FÖRSÄKRINGSPREMIEN FÖR SKYDDET VID ALLVARLIG SJUKDOM, SOM DU FÅR EN BERÄKNING PÅ I FÖRVÄG – RESTEN GÅR TILL BESPARINGEN.

check

VÄLJ SKATTEFRI ENGÅNGSERSÄTTNING, ANTINGEN 20 000 ELLER 40 000 EURO. ENGÅNGSERSÄTTNING BETALAS OM DU DIAGNOSTICERAS CANCER, HJÄRTINFARKT ELLER STROKE.

Skydd för allvarlig sjukdom – som cancer – och sparande i samma månadsrat

Sparbanken Livskraft är en fullständigt ny typ av försäkring, som kombinerar sparande och skydd vid allvarlig sjukdom. Med hjälp av den kan du gardera dig för olika livssituationer. Ett dylikt skyddspaket hittar du inte någon annanstans. Sparbanken Livskraft är ett förnuftigt sparsätt och är också flexibel när man lyfter de uppkomna besparingarna. Du kan lyfta de uppkomna besparingarna när som helst eller fast månatligen till exempel under pensionstiden. 

  • Lämpar sig för långsiktigt sparande och vi rekommenderar en spartid på minst fem år.  
  • I kombinationsförsäkringen ingår en flexibelt betalbar spardel, det vill säga kapitaliseringsavtalet och den förmånliga försäkringen vid allvarlig sjukdom. 
  • Premiens minimibelopp är 100 euro i månaden.
  • Från skyddet vid allvarlig sjukdom får du  en skattefri engångsersättning på 20 000 € eller 40 000 €.  
  • Skydd vid de tre vanligaste allvarliga sjukdomarna: cancer, hjärtinfarkt och stroke. 
  • Du kan lyfta dina besparingar mera per gång eller månatligen.
  • Med Sparbanken Livskraft får du storplacerarens fördelar, det vill säga fondförvaltaren gör placeringsbeslut för din del inom placeringskorgen. Du kan byta placerngsobjekt avgiftsfritt sex gånger per år.

Varför valde Reetta och Janne Livskraft – läs våra kunders berättelser

I min nära krets har nyligen några av mina jämnåriga insjuknat allvarligt, så det väckte mig att fundera på, att hur har jag själv garderat mig om samma skulle hända mig. Jag hörde om Livskraft av en bekant och jag beslöt att bekanta mig med den noggrannare. Jag övertygades av det, att med hjälp av den kan jag enkelt spara och samtidigt gardera mig för sjukdomar. Skyddet vid allvarlig sjukdom var enligt min mening  inte dyr enligt beräkningen*). Det här är för mig ett lämpligt sätt att spara och jag kan också lite kliniskt säga att jag ”sover mina nätter bättre”. Reetta, 42 år.

Min vän insjuknade i cancer, och jag följde med på nära håll, hur dyra behandlingarna och undersökningarna var. I en dylik situation vill man kartlägga alla möjliga behandlingar, så även den privata sektorn blev bekant. Där var kostnaderna betydande. Detta väckte mig till att gå igenom mitt eget försäkrigsskydd och konstaterade, att om jag insjuknade allvarligt, skulle jag inte ha en försäkring för ändamålet. I Livskraft däremot finns detta skydd. När jag bättre förstod, att jag således inte endast betalar försäkringspremien utan sparar varje månad medel, som jag kan lyfta vid behov i trängda situationer, behövde jag inte fundera på detta länge. Nu har både jag och min fru skydd vid allvarliga sjukdomar. Och om förhoppningsvis dessa inte inträffar för oss, så har vi i framtiden ihopsparat ganska bra besparingar, med vilka vi sedan kan fast kasta loss från vardagen för en stund.” Janne, 30 år

*) Exempelpris: Kunden 40-44 årig, icke-rökare, engångsersättningen som hen valt är 40 000 euro. Försäkringspremien för skyddet vid allvarlig sjukdom är 10,53 € månatligen. 

Visste du: Lön får man när man insjuknat endast en begränsad tid? Med Livskraft trygghet i ekonomin

Mången löntagare möter i samband med allvarlig sjukdom även ett annat otrevligt faktum: Lön fås endast en begränsad tid, som minst endast för tio vardagars tid. I Livskraft finns skydd för de tre vanligaste allvarliga sjukdomarna och de skattefria  engångsersättningarna på 20 000 eller 40 000 euro som hör till försäkringen är till hjälp vid sjukdomens eventuella inverkan på den egna ekonomin.   

Den avlönade sjukledighetens begränsade tid märkte även Saga, 46 år, som inssjuknade i bröstcancer. På hennes arbetsplats fick man avlönad sjukledighet under sex veckors tid. ”Tidigare tänkte jag, att det till exempel är en överdrift att spara 3-6 månaders fasta levnadskostnader på konto. Nu är jag av annan åsikt”, berättar Saga. Läs hela berättelsen. 

Välj det för dig lämpligaste sparobjektet – våra experter hjälper

Försäkringspremien styrs alltid till kapitaliseringsavtalet. Från kapitaliseringsavtalets spardels kapital faktureras månatligen premien enligt prisuppgifterna för skyddet vid allvarlig sjukdom. Som placeringsobjekt för Sparbanken Livskraft fungerar tre olika Fondförvaltarens Bästa-placeringskorgar: 

  • Fondförvaltarens Bästa Ränteviktad 
  • Fondförvaltarens Bästa Balanserad 
  • Fondförvaltarens Bästa Avkastningsinriktad

Du kan välja ett eller flera placeringsobjekt och vi hjälper dig i beslutsfattandet.

Bekanta dig med placeringsobjekten

En ekonomisk gardering hjälper också i tråkiga situationer. Med Livskrafts skydd vid allvarlig sjukdom får du ersättning från försäkringen, om du insjuknar i cancer, hjärtinfarkt eller stroke. För användningen av ersättningen finns det inga villkor eller begränsningar, utan du kan göra vad du själv vill med beloppet som du får. Ändamålet kan vara till exempel en förlängd rehabiliseringsperiod, renovering i hemmet eller resor.

Sparbanken Livskraft-försäkringen beviljas av  Sb-Livförsäkring Ab. Avtalet för skydd vid allvarlig sjukdom beviljas av  Chubb.

Mer information:

Livskraft Produktfakta
Livskraft Försäkringsvillkot
Livskraft Prislista

Faktablad - Sparbanken Livskraft Ränteviktad
Faktablad - Sparbanken Livskraft Balanserad
Faktablad - Sparbanken Livskraft Avkastningsinriktad

Produktinformationsdokument - Sparbanken Livskraft