• Socialt ansvar

    Under socialt ansvar hittar du bland annat information om hur vi utvecklar personalens kompetens och tar hänsyn till mångfald och jämlikhet i vår verksamhet, samt hur vi ökar och utvecklar den ekonomiska kunskapen i samhället och stödjer verksamhet inom vetenskap och forskning.
Sparbankens varumärke bild.

Socialt ansvar är en viktig del av vår strategi. Vi har förbundit oss till att agera ansvarsfullt för våra egna kunders och intressentgruppers, liksom även för arbetsgemenskapernas och lokalsamhällenas bästa. Vi anser att ett socialt ansvarsfullt företag är en attraktiv arbetsgivare och partner för företag.

I vår arbetsgemenskap innebär socialt ansvar exempelvis personalens välbefinnande och arbetarskydd, personalens kompetensutveckling och mångfald, jämlikhet och delaktighet. Vårt mål är också att vara en självstyrande arbetsgemenskap av proffs som har förmåga att förnya sig och där vi främjar ledarskap.

I våra lokalsamhällen och för våra kunder och intressentgrupper innebär socialt ansvar att vi främjar tillväxt, välbefinnande och ekonomiska färdigheter. Vi vill också främja ansvarsfullhet i våra samarbeten.

Läs mer om teman för socialt ansvar:

Utveckling av personalens välbefinnande och kompetens

Grunden och resursen för allt vi gör är en välfungerande och kompetent personal, vars ork vi tar hand om.

Mångfald, jämlikhet och delaktighet (DEI)

Vi iakttar likabehandling och jämlikhet i vårt vardagliga arbete. Vi främjar jämlikhet och mångfald i hela vår personalpolicy genom konkreta praktiska åtgärder.

Att främja ekonomiska färdigheter och kunskaper

Att främja sparsamhet är i kärnan av Sparbanken och vi vill sprida ekonomiska färdigheter och kunskaper om ekonomihantering till olika grupper av människor.

Sparbarometern

För att förstå finländarnas ekonomiska välfärd samlar vi årligen in data med en omfattande Sparbarometer.

Sparbankernas Forskningsstiftelse

Sparbankernas Forskningsstiftelse stödjer vetenskap och forskning genom att årligen bevilja stipendier.

Goda gärningar

Goda gärningar är Sparbanksgruppens årliga kampanj för att stödja lokalt välbefinnande. Genom kampanjen stöder Sparbanker och Sparbanksstiftelser till exempel ungdomsverksamhet, idrotts- och hobbyklubbar och andra goda aktiviteter runtom i Finland.