Är du släkt med Hedvig Nyström?

Sparbankens första kund för 200 år sedan var pigan Hedvig Nyström. Hedvigs anda lever fortfarande i Sparbankerna. Vi stöder finländarnas ekonomiska välfärd än i dag, och det är vårt mål även i framtiden.
Sparbankens första kund för 200 år sedan var pigan Hedvig Nyström. Hedvigs anda lever fortfarande i Sparbankerna.

Sparbanksgruppen har redan i 200 år främjat finländarnas ekonomiska välfärd.

Vi vill att man känner oss för vårt mod, vår expertis och passion att göra ett utmärkt kundarbete.

Sparbanken är en finländsk bank som på olika sätt stödjer det lokala välbefinnandet.

Känner du till dina rötter från 200 år tillbaka?

Berättelsen om Sparbanken fick sin början år 1822 när apotekaren John Julin grundade Sparbanken i Åbo. Hans första kund var den unga pigan Hedvig Nyström. Hedvig satte in hela sex rubel i banken – cirka 40 euro i dagens pengar.

Julins och Hedvigs anda lever fortfarande i Sparbankerna. Vi vill att alla finländare ska ha möjlighet att spara och därmed bli förmögna.

 

Läs mer om Sparbanken och bli vår kund.

Intressant just nu