Pigan Hedvig Nyströms insättning var historiskt viktig för Sparbanken

Sparbankens första kund, pigan Hedvig Nyström, satte in hela sex rubel – i dagens penningvärde ungefär 40 euro – i Sparbanken efter att den grundats 1822. Insättningen hade symbolvärde vid den tiden, eftersom vanligt folk sällan sparade sin lön.

Sparbankens första kund för 200 år sedan var pigan Hedvig Nyström. Hedvigs anda lever fortfarande i Sparbankerna.

Finlands första Sparbank grundades i Åbo och bankens första transaktion var kommerserådet Gestrins piga Hedvig Nyströms insättning av sex rubel. Grundandet av Sparbanken i Finland var ett viktigt steg, eftersom det gjorde det möjligt att sätta in pengar och ta lån även för vanligt folk.

Tanken bakom Sparbanken föddes några decennier tidigare i Storbritannien, där den var en motkraft mot samhällsomvälvningen. Den industriella tillväxten hade skapat en fattig befolkningsgrupp särskilt i städerna, och målet med idén var att förbättra vanliga arbetares ekonomiska ställning. I början av 1820-talet kom idén till Norden, och i Finland introducerades den av apotekaren och industrimannen John Julin.

Sex rubel av penninglönen sparades

Pigan Hedvig Nyström var en representant för det vanliga folket, för vilka sparande var revolutionerande. På 1820-talet var det vanligt att löner även betalades ut i form av andra förmåner än pengar. Därför blev det ofta ingenting kvar att spara av penninglönen. Å andra sidan ingick i allmänhet mat, kjoltyg och ibland till och med läder att låta göra skor av i en pigas lön, vilket minskade utgifterna.

Släktforskaren Juha Vuorela, som satt sig in i Hedvigs berättelse, berättar att förmånerna för löntagare var anspråkslösa vid denna tid.

– I förmögna hus kunde man få en extra ersättning för arbetet till julen eller när man slutade, berättar Vuorela.

De sex rubel som Hedvig satte in motsvarar i dagens penningvärde omkring 40 euro. Det räckte vid den tiden ungefär till en tunna potatis.

– Tio rubel räckte till en hytt på ett fartyg till Stockholm, berättar Vuorela om den tidens prisnivå.

Insättningen hade symbolvärde

Pigans insättning är enligt Vuorela symbolisk, eftersom den innebär att tanken om sparande kommit till Finland.

– Man försökte uppmuntra vanligt folk att spara genom exemplets kraft. beskriver Vuorela.

Pigan Hedvig Nyström är en viktig person i Sparbankens historia i Finland: hon gav det vanliga folkets sparande ett ansikte, även om vi aldrig får veta hur hennes sparande i slutändan lyckades. Enligt släktforskaren Vuorela avled hon barnlös och ogift år 1857.

Hedvigs inställning lever ändå kvar än idag. Som en av våra kunder skrev:
”Man behöver inte vara rik eller förmögen för att spara och även små belopp kan bli en större summa, och det är verkligen möjligt för alla finländare att bli förmögnare.”

 

Berättelsen om Hedvig Nyström, Sparbankens första kund, fortsätter under hela jubileumsåret. Hedvigs anda lever fortfarande i Sparbankerna. Vi stöder finländarnas ekonomiska välfärd än i dag, och det är vårt mål även i framtiden.

Skriven
Typ

Nyhet

Utgivare

Intressant just nu