Medarbetarupplevelser på Sparbanken

”Jag är stolt över vårt gäng, verkligt kunnigt folk och fin vi-anda” Citatet från svaren på vår personalundersökning sammanfattar väl hurdan Sparbanken är som arbetsplats. Det här återspeglas direkt också i att våra kunder är mycket nöjda.

Enligt Sparbanken är det bästa med att arbeta med oss känslan av gemenskap och en stödjande atmosfär. Den närmaste handledarens coachande ledarskap hjälper till att utveckla och öka arbetsmotivationen. Att stödja och coacha kundernas ekonomiska välbefinnande skapar meningsfullhet i arbetet, och olika utvecklingsprojekt möjliggör till exempel en aktiv utveckling av den egna kompetensen. 

Sparbanksgruppen har ett omfattande affärsutvecklingsprojekt på gång som möjliggör sömlös integration av personliga och digitala tjänster. Detta återspeglas i allt smidigare och enklare transaktioner i både våra kunders och våra medarbetares vardag. I framtiden kommer våra experter att få lysa ännu bättre! 

Vi mäter aktivt våra anställdas tillfredsställelse

I studien frågar vi till exempel om våra medarbetares vilja att rekommendera oss till andra. Rekommendationen utvärderas på en skala från 0 till 10, där 0=mycket osannolikt och 10=mycket sannolikt. 

  • 46 procent av oss rekommenderar starkt Sparbanksgruppen som arbetsplats, vilket ger ett betyg på svindlande 9 eller 10.
  • 40 procent betygsatte sin vilja att rekommendera till 7–8 och 14 procent betygsatte sin vilja till 0–6.

Således är vårt rekommendationsindex (eNPS) utmärkt +32! 

Källa: Sparbanksgruppens personalundersökning 2023

Positiv medarbetarupplevelse återspeglas i våra kunder

Sedan år 2016 har Sparbanken varit bland de tre bästa i branschen i EPSI Rating-undersökningen som mäter kundnöjdhet. I den senaste rapporten ligger Sparbankens kundnöjdhet långt över branschgenomsnittet i alla kategorier. Våra kunder värdesätter sparbankernas utmärkta serviceattityd, professionell och personlig service samt enkla transaktioner.

Vi utvecklar aktivt dessa i samarbete med både kunder och personal. Av denna anledning kommer vi fortsätta att investera i att stärka den positiva medarbetarupplevelsen.

Vi vill ge våra anställda en säker arbetsmiljö och vi har nolltolerans för trakasserier och olämpligt beteende. Vårt gemensamma arbetssätt, coachingledning och olika diskussioner hjälper oss att utveckla och upprätthålla en bra och fungerande arbetsgemenskap. 

 

Välkommen med i laget! Se våra legiga platser.