Compliance och riskkontroll

Med riskkontroll avses i Sb-Livförsäkring identifiering av riskerna, utvärdering, mätning, begränsning och uppföljning av riskerna som verksamheten medför samt som hänför sig väsentligt till dessa risker. Riskkontrollens uppgift är att igenkänna hoten och möjligheterna, som påverkar förverkligandet av strategin.