En ny fond till Sp-Fondbolags fondurval: Sparbanken Fastighet -specialplaceringsfonden inleder sin verksamhet 31.12.2020

Med minimum 1000 euro kommer du med in på fastigehtsmarknaden.

-

Sparbanken Fastighet är en fond som avses i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF). Fonden är en specialplaceringsfond i och med att den kan avvika från de begränsningar som allmänt gäller placeringsfonder enligt lagen om placeringsfonder. Fonden är en fond i fond som placerar i fastighetsfonder och som kan avvika från vissa regler och begränsningar som allmänt gäller placeringsfonder enligt lagen om placeringsfonder, till exempel beträffande fondens placeringsobjekt, spridningen av tillgångarna, tidpunkten för värdeberäkning samt hur ofta teckningar och inlösen kan göras.

Fonden placerar sina tillgångar i andelar i andra placeringsfonder och/eller alternativa investeringsfonder, som är etablerade i Finland eller annan EES-stat, vilka i regel placerar sina tillgångar i bostäder, affärslokaler, fastigheter belägna i Finland och/eller land inom Europeiska unionen, och/eller fastighetsvärdepapper som gäller fastigheter eller listade REIT:ar (Real Estate Investment Trust) och i fastighetsplaceringsbolags värdepapper, vilka kan vara föremål för handel på en reglerad marknad eller på någon annan reglerad marknadsplats som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten i enlighet med den berörda fondens stadgar.

Målen för placeringsverksamheten eftersträvas genom aktiv kapitalförvaltning. Fonden har inget jämförelseindex.

Teckning under förhandsteckningstiden

Förhandsteckningstiden för Sparbanken Fastighet -specialplaceringsfond är 2.11.2020 - 24.12.2020. Under den tiden tas ingen teckningsprovision ut. Fonden inleder sin verksamhet 31.12.2020.

Blev du intresserad av nya fonden Sparbanken Fastighet -specialplaceringsfond kan du läsa mera på fondens egna sida. Sparbankernas kontor ger mera information om fonden och hur fonden tecknas. Uppdrag kan inte lämnas via nätbanken.

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sp-Fondbolag

Intressant just nu