Meddelande till kunder som har ingått avtal om fondsparande

Den lagstadgade halvårsrapporten till kunder som har ingått avtal om fondsparande skickas ut denna vecka både i Netposti och per brev. Halvårsrapporten innehåller uppgifter om kundens fondportfölj specificerad per värdepapper per 30.6.2012 liksom fondtransaktioner under tiden 1.1-30.6.2012. Halvårsrapporten skickas endast till kunder som har ingått avtal om fondsparande (även kunder vars avtal om fondsparande har gått ut år 2012).

Mer information: Sp-Fondbolag Ab, tfn 010 436 6440.

Skriven
Typ

Nyhet

Utgivare

Intressant just nu