Ny fond kompletterar vårt fondurval: Sparbanken Asien

Sparbanken Asien specialplaceringsfond – ta del av de stigande ekonomiernas tillväxt.

Tillväxtförväntningarna på tillväxtmarknaderna är på lång sikt högre än på de utvecklade marknaderna. God åldersfördelning, urbanisering och ökande förmögenhet möjliggör och sporrar till ekonomisk tillväxt. På tillväxtmarknaderna är prisfluktuationerna i allmänhet större än i de utvecklade länderna och förutsätter att investeraren kan och vill ta risker och har en lång investeringshorisont.

Sparbanken Asien-specialplaceringsfond placerar sina tillgångar på den asiatiska aktiemarknaden via övriga fonder. Sparbanken Asien placerar sina tillgångar med undantag av kontanta tillgångar i placeringsfonden M&G Asia Fund (målfonden). Av målfondens tillgångar placeras minst 70 % i asiatiska och australiensiska bolags aktier. Den kan inte placera i japanska bolags aktier. Målfonden eftersträvar en bättre avkastning än sitt jämförelseindex på lång sikt.

Fonden startar måndagen den 16 juni 2014. Ingen teckningsprovision 16 juni – 31 juli 2014. Förvaltningsprovisionen är 1 % p.a., ingen provision till förvaringsinstitutet. Tecknings- och inlösenprovisionen är 1 % av teckningens och inlösningens belopp.Sparbanken Asien Stadgar

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare

Intressant just nu