Betalningen av fondernas avkastningsandelar 2022

Sp-Fondbolag Ab:s bolagsstämma fastställde den 10 mars 2022 boksluten per 31.12.2021 för Sp-Fondbolag Ab och de fonder som bolaget förvaltar. Samtidigt fastställdes den avkastningsandel som utdelas till innehavarna av A-andelar (avkastningsandel).

Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken Europa -placeringsfond 2,80 € /andel
Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken High Yield -placeringsfond 1,40 € /andel
Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken Östersjön -placeringsfond 3,40 € /andel
Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken Djärvhet -placeringsfond 6,60 € /andel
Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken Fastighet -specialplaceringsfond 5,30 € / andel
Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken Fastighetsaktie Europa -placeringsfond 4,90 € / andel
Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken Ränta Plus -placeringsfond 1,40 € /andel
Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken Finland -placeringsfond 6,00 € /andel
Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken Måtta – placeringsfond 2,10 € / andel
Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken Aktie Världen -placeringsfond 4,70 € /andel
Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken Småföretags -placeringsfond 7,10 € /andel
Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken Långränta -placeringsfond 1,00 € /andel
Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken Hyfs -placeringsfond 2,00€ /andel
Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken Företagslån -placeringsfond 1,20 € / andel
Till innehavarna av A-andelar i POP Ränteportfölj -specialplaceringsfond 0,04 € / andel

Avkastningen lossnade från A-andelarna den 11 mars 2022 och de betalas till de innehavare av avkastningsandelar som då fanns antecknade i andelsägarregistret den 8 april 2022 till de bankkonton dessa uppgett för fondbolaget.

I samband med betalningen av avkastningsandelen gör fondbolaget förskottsinnehållning och redovisar den till skatteförvaltningen.

Sparbanken Amerika, Sparbanken Kortränta, Sparbanken Ränteportfölj, POP Europa, POP Global, POP Optimal, POP Nordic och POP Stabil-placeringsfonderna samt Sparbanken specialplaceringsfonderna Asien, Sparbanken Tillväxtmarknader, Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta, Sparbanken Räntebetonad, Sparbanken Balanserad, Sparbanken Aktiebetonad, Sparbanken Avkastningsinrikta och Sparbanken Miljö har bara tillväxtandelar så på dem utdelas ingen avkastning utan vinstmedlen placeras vidare i enlighet med placeringsfondernas placeringsstrategi.

Skriven
Typ

Nyhet

Utgivare

Intressant just nu