Byte av målfond för specialplaceringsfonden Sparbanken Ryssland

Specialplaceringsfonden Sparbanken Ryssland investerar för närvarande sina tillgångar, med undantag för kontanttillgångar, i fonden SEB Russia (målfond).

På grund av ändringen av målfond kommer Sparbanken Ryssland från och med den 18.6.2021 att investera sina tillgångar, med undantag för kontanttillgångar, i placeringsfonden Pictet – Russian Equities. Den nya målfondens tillgångar placeras huvudsakligen i företagsaktier som befinner sig i, eller vars affärsverksamheter till övervägande del härrör från Ryssland.

Bytet av målfond ändrar inte riskkategorin för Sparbanken Ryssland, som för närvarande är 6 (= hög risk).

Mer information hittas i fondbroschyren och nyckelinformationsbroschyren för specialplaceringsfonden Sparbanken Ryssland, vilka publiceras med uppdaterad information i samband med bytet av målfond den 18.6.2021.


Sp-Fondbolag Ab

 
Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sp-Fondbolag

Intressant just nu