Betalningen av sparbanksfondernas avkastningsandelar 2014

Sp-Fondbolag Ab:s bolagsstämma fastställde den 14 mars 2014 boksluten per 31.12.2013 för Sp-Fondbolag Ab och de Sparbanken-fonder som bolaget förvaltar. Samtidigt fastställdes den avkastningsandel som utdelas till innehavarna av A-andelar (avkastningsandel).

Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken Europa–placeringsfond 2,60 € /andel

Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken High Yield–specialplaceringsfond 2,20 € /andel

Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken Östersjön–placeringsfond 2,50 € /andel

Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken Ränta Plus–placeringsfond 2,00 € /andel

Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken Finland–placeringsfond 5,10 € /andel

Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken Världen–placeringsfond 2,50 € /andel

Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken Aktie Världen –placeringsfond 3,40 € /andel

Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken Småföretag –placeringsfond 4,00 € /andel

Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken Långränta –placeringsfond 2,10 € /andel

Till innehavarna av A-andelar i Sparbanken Företagslån–placeringsfond 2,80 € / andel

Avkastningen lossnade från A-andelarna den 17 mars 2014 och de betalas till de innehavare av avkastningsandelar som då fanns antecknade i andelsägarregistret den 10 april 2014 till de bankkonton dessa uppgett för fondbolaget. Om en andelsägare inte har meddelat Sp-Fondbolag något bankkonto kan avkastningsandelen lyftas på Fondbolaget.

I samband med betalningen av avkastningsandelen gör fondbolaget förskottsinnehållning och redovisar den till skatteförvaltningen.

Sparbanken Amerika, Kassa och Kortränta–placeringsfonderna samt Sparbanken specialplaceringsfonderna Tillväxtmarknader, Kapitalgaranti (Ränteportfölj), Trend och Ryssland har bara tillväxtandelar så på dem utdelas ingen avkastning utan vinstmedlen placeras vidare i enlighet med placeringsfondernas placeringsstrategi.
Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sp-Fondbolag

Intressant just nu