Kundrapportering för Sp-Fondbolags fondandelsägare

Sp-Fondbolag har skickat årsskiftets portföljrapport samt skattemyndighetens 9A-rapport till sina kunder. Dessa rapporter för år 2015 har skickats till kunderna per post eller till deras nätbank.
Skriven
Typ

Nyhet

Utgivare

Intressant just nu