Sparbanksfondernas halvårsrapport 2015 har publicerats på finska

Sparbanksfondernas halvårsrapport 2015 på finska i enlighet med lagen om placeringsfonder har getts ut.

Halvårsrapporten innehåller bland annat uppgifter om andelsvärdens utveckling, basfakta om fonderna, nyckeltal och fördelning av placeringarna samt fondernas placeringar.

Rapporten ges inte ut i tryckt form.

Halvårsrapporten finns här.
Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sp-Fondbolag
...