Ändringar i stadgarna för de fonder som förvaltas av Sp-Fondbolag

Sp-Fondbolag Ab:s styrelse beslöt 30.10.2019 att ändra de gemensamma stadgarna för alla fonder som förvaltas av Sp-Fondbolag Ab. Ändringarna träder i kraft 29.2.2020.

Sp-Fondbolag Ab:s styrelse beslöt 30.10.2019 att ändra de gemensamma stadgarna för alla fonder som förvaltas av Sp-Fondbolag Ab. Finansinspektionen fastställde stadgeändringarna 23.1.2020. Ändringarna träder i kraft 29.2.2020.

 

Centrala ändringar i fondernas gemensamma stadgar

 

Fondernas gemensamma stadgar ändras så att de egentliga andelsägarstämmorna avskaffas. Fysiska aktieintyg kommer inte längre att ges ut. Begränsningarna för teckning och inlösning utökas och preciseras. Dessutom får fondbolaget rätt att lösa in andelsägarnas fondandelar under vissa förutsättningar som anges i stadgarna. Därtill görs ett antal tekniska ändringar i de gemensamma stadgarna.

 

Stadgeändringarna kräver inga åtgärder av andelsägarna.

 

Fondernas stadgar finns på internet på adressen www.sp-rahastoyhtio.fi samt på sparbankernas och POP-ankernas kontor.

 

SP-FONDBOLAG AB

Styrelsen

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sp-Fondbolag

Intressant just nu