Anmälan om ändring av reglerna till andelsägarna i Sparbanken Fastighet -specialplaceringsfonden

Den 20 april 2021 har styrelsen för Sp-Fondbolag Ab beslutat att ändra de fondspecifika reglerna för Sparbanken Fastighet specialplaceringsfonden. Ändringen av fondreglerna har som information överlämnats till Finansinspektionen 21.4.2021 och träder i kraft 1.6.2021.

Fondens inlösendatum fortsätter att vara 30.6. och 31.12 men artikeln 4a i fondreglerna ändras så att tidsfristen för inlämnande av inlösenorder förlängs från tre (3) månader och en (1) vecka till sex (6) månader och en (1) vecka. Därför måste inlösenorder som ska verkställas 31.12.2021 lämnas in senast 23.6.2021. Ändringen av reglerna beror på ändrade villkor i fondens placeringsobjekts regler för inlösenorder.

Ändringen av regeln kräver inga åtgärder från andelsägarna. Fondreglerna fås på sparbankernas kontor samt på www.sp-fondbolag.fi.

SP-FONDBOLAG AB

Styrelse

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sp-Fondbolag

Intressant just nu