Driver girighet dina investeringsbeslut?

I mars 2021 spreds ett rykte på placeringsmarknaden att en tvångsförsäljning av någon stor hedgefond ägde rum. Cirka ett dussin aktier sjönk nästan 50%, medan flera investeringsbanker gick ut med erbjudanden på marknaden värt miljarder dollar. Ryktena visade sig vara sanna. Bill Hwangs ägda Archegos Capital, och dess börstillgångar värda 20 miljarder dollar blåste iväg på bara några dagar. Händelserna väcker många frågor. Varför är inte 20 miljarder dollar tillräckligt? Varför sätta hela sin egendom riskfullt i spel när man kan placera säkert?

Detta har varit den snabbaste förlusten av tillgångar i marknadens historia. Det är också anmärkningsvärt att enligt olika källor så ökade Bill sina tillgångar från 500 miljoner till 20 miljarder med aktieplaceringar på tio år. Så Bill var inte direkt en dålig investerare eller åtminstone hade han mycket tur. Trots det så besegrade girigheten Bill. Låt oss nu försöka lära oss någonting om Bills historia och girighet.

På placeringsmarknaden är girighet alltid runt hörnet

Bills historia är inte i sig speciell på placeringsmarknaden. Den väckte dock uppmärksamhet på grund av sin stora storlek. Motsvarande mindre men lika obehagliga förluster sker hela tiden. Men väcker inte så mycket uppmärksamhet offentligt. Delvis skapar dessa berättelser också misstankar om placeringsmarknaden - att placeringar skulle vara precis som ett casino där det är lätt att förlora allt. I många är det faktiskt så att girigheten är en skyldige, inte placeringsmarknaden. 

I ärlighetens namn är vi alla utsatta för girighet i viss mån. Det är en del av människans natur och har förmodligen spelat en stor roll i den mänskliga utvecklingen. Placeringsmarknaden tar dock girighet till en helt ny nivå. Speciellt idag, när handel är lätt och aktiekurserna blinkar i realtid.
Många placeringsgurun rekommenderar att du håller huvudet kallt och är rationell i dina investeringsbeslut. Av min egen erfarenhet kan jag säga att uppfattningen om att hålla huvudet kallt, vid en tidpunkt då jag fattar ett placeringsbeslut är ganska subjektiv. Vid en tidpunkt kom tanken till mig att även om girighet inte kan elimineras helt, är det lika värdefullt att identifiera det. Således började spårningen av girighet i mina egna placeringsaktiviteter.

Hur känner jag igen girighet i mina egna placeringsbeslut?

Med tid och erfarenhet har jag skapat följande lista för mig själv, som jag går igenom innan jag fattar ett placeringsbeslut. Således vet jag om girighet är inblandat i beslutet. Listan är inte på något sätt komplett, men utifrån den är det är lätt att börja utveckla en egen.

1. Tidshorisont

Vilken tidshorisont kommer du att tänka på, när du tänker på placeringen? Alltså hur länge skulle du vara villig att ge upp pengarna och vänta på att placeringen genererar. Dagar, veckor, månader eller år? Ju kortare tidshorisonten är, desto mer sannolikt är det att girighet är i luften. 

I mitt arbete investerar jag exempelvis i företagslån, vars löptid vanligtvis är mellan 5–7 år. Om mina tankar plötsligt skiftar till hur priset på ett lån kan stiga på sekundärmarknaden inom några veckor eftersom marknaden är stark eller sektorn är het, vet jag att girighet är inblandad. Då går jag tillbaka till början och undrar om jag skulle vara villig att behålla detta lån i 5–7 år. Kan företaget i fråga betala sina skulder, kompenserar den aktuella avkastningen på lånet de risker som tas? När du gifter dig med en placering i flera år blir utrymmet för girighet ganska trångt.

2. Historisk utveckling

Ska man följa placeringens prisutveckling innan man fattar ett placeringsbeslut? Om beslutet delvis eller helt baseras på historisk prisutveckling är det värt att se upp för girighet riktigt flitigt.

Skarpa prisrörelser testar investerare. Girigheten väcks snabbt då investerare får följa med ökningar upp till hundratals procent under en vecka eller till och med dag. Ett bra exempel är den amerikanska videospelsbutiken Gamestop, vars marknadsvärde ökade tio gånger på ett par veckor i början av året. I en självförstärkande spiral lockade Gamestops aktier tusentals placerade som har förlitat sig på historisk prisutveckling i sina placeringsbeslut.

Placeringar har dock väldigt lite att göra med historia. Varje dag kommer nya produkter på marknaden som utmanar befintliga företag och affärsmodeller. Konsumentpreferenser förändras och med dem utsikterna för företagen. Framgång eller brist på ett företag avgör utvecklingen av placeringsvärdet på längre sikt, inte prisutvecklingen under tidigare veckor. Priset på placeringen är naturligtvis viktigt, men hur priset har nått en viss nivå är inte.
Personligen försöker jag tänka på det pris/avkastning som jag skulle vara villig att göra en viss placering innan jag tittar på några prisbilder. När detta är klart kan jag titta på prisdiagrammen och märka hur min egen åsikt förändras. Detta hjälper till och med att mäta effekten av girighet på mitt tänkande.

3. Positionsstorlek och skuld

Hur mycket av portföljen är vettigt att lägga i en enda placering? Om svaret är över 30% eller om du till och med funderade på lån, gömmer sig troligtvis girighet någonstans i närheten.

Låt oss gå tillbaka till Bill Hwang ett ögonblick. Enligt rapporterna var 20% av hans portfölj egna pengar och 80% skuld (1: 4 hävstång). Låt oss göra en imaginär beräkningsövning där samma avkastning tillämpas på en portfölj utan skuld och på en portfölj likt den som Bill Hwang hade.

Exemplet för portfölj 2 är kortare och anledningen till det är att Bills spel slutade mitt i när det egna kapitalet totalt blåste bort, och bankerna som tillhandahöll skulden satte sig för att sälja Bills aktier. Som Buffet säger, “In order to succeed, you must first survive”. Med andra ord bör inga placeringar hota kontinuiteten i placeringsprocessen. Portföljen ska kunna motstå enskilda chocker, eftersom de kommer att komma helt säkert.
När jag själv tänker på placeringens storlek försöker jag tänka mig en eventuell förlust. Ibland är den beräknade förlusten hälften av det investerade kapitalet, ibland det totala kapitalet. Den här övningen är ganska bra om jag tycker att det på ett eller annat sätt hamnar med en högre vikt än vanligt. Jag återgår sedan till förlustberäkningen och justerar vikten därefter. Ur synvinkel av resultatet av placeringsaktiviteten är detta förmodligen det viktigaste testet av girighet.

Hur man korrigerar spår av girighet i placeringsbeslut

När girighet har identifierats är det lättare att börja rätta till det i dina egna investeringsbeslut. I praktiken måste effekterna av girighet balanseras genom att gå i andra riktningen:

  • Förläng investeringshorisonten så att dagliga prisrörelser inte är en del av dina tankar
  • Definiera din egen värdering för placeringen utan att använda en prisgraf
  • Minska placeringsstorleken så att eventuella förluster är hållbara

 

Önskar dig trevliga och lönsamma investeringsbeslut,
Evgeny Artemenkov

 

Evgeny Artemenkov arbetar som ränteportföljförvaltare inom Sp-Fondbolag Ab som är en del av Sparbanksgruppen. Åsikterna i denna artikel är författarens egna, och motsvarar inte nödvändigtvis placeringssynen hos Sp-Fondbolag som förvaltar Sparbanken-fonderna.

Textens innehåll ska inte betraktas som rekommendationer eller råd för placeringar. Ingenting av det som framförs i denna text ska betraktas som ett bindande erbjudande om köp eller försäljning av placeringsfondandelar eller andra värdepapper eller som en uppmaning att vidta någon annan åtgärd i fråga om placering. Varje placerare fattar sina placeringsbeslut självständigt och på eget ansvar.

 
Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sp-Fondbolag
...