Att mäta ansvarsfullhet är som vilda västern

Som placerare har vi olika utgångspunkter för att placera ansvarsfullt. Detta påverkas generellt av våra värderingar och avkastningsmål. Ansvarsfullhet kan mätas på olika sätt och det kan vara svårt för en konsument att bedöma vad som egentligen är ett ansvarsfullt placeringsobjekt. En ändring skulle vara önskvärd och som tur är har vi redan tagit ett steg i en enhetligare riktning.

Intresset för ansvarsfullt placerande ser ut att öka. Andelen ansvarsfulla fonder bland alla europeiska placeringsfonder bedöms öka till 57 procent från nuvarande 15 procent före år 2025. En färsk undersökning av PwC förutspår att värdet på de ansvarsfulla fonderna kommer att gå förbi de traditionella placeringsfonderna och öka till 7 600 miljarder i Europa inom de fem närmaste åren. Vad är alltså ansvarsfullhet egentligen och kan detta överhuvudtaget mätas?

Mätningarnas utmaningar

Ansvarsfullhet är många gånger kvalitativt. Vi står inför en stor utmaning när vi försöker få den upplevda kvaliteten i en numerisk och mätbar form. De poäng vi får via olika mätare kan berätta om hur företagen verkar (ansvarsfullhet) eller vad de producerar och gör (effekt). Till exempel många tobaksbolag kan få till och med höga poäng för ansvarsfullhet, men dessa poäng berättar inte om själva produkten, tobaken, har en bra eller dålig effekt. Om man å andra sidan endast mäter produktens eller tjänstens effekt, till exempel en T-shirt av bomull, tar man nödvändigtvis inte hänsyn till företagets tillverkningsmetoder, till exempel hur mycket vatten företaget använder för att tillverka T-shirten.    

Data om poängsättningen av ansvarsfullhet finns ofta i företagens rapporter, där de berättar om ansvarsfullhet utgående från till exempel olika mätare. Mätarna kan vara koldioxidavtryck, kundnöjdhet eller till exempel personalens utbildning. Om företaget inte rapporterar kan det inte heller poängsättas. Detta kan leda till att stora företag, som ofta har mer resurser även för rapportering, får bättre poäng än mindre företag. Dessutom kan mätningen anknyta till företagens egna principer och inte exempelvis till om företaget har uppnått de uppställda målen.

Den viktigaste regeln: hitta det sätt att mäta ansvarsfullhet som passar dig bäst

Berg et al. (2019) undersökte korrelationen mellan sex olika tjänsteleverantörers poängsättning av ansvarsfullhet. Enigt undersökningsresultaten var korrelationen för poängsättning av ansvarsfullhet i genomsnitt 0,54. Jämförbarhet kan alltså utgöra ett problem. För närvarande får även företagen relativt fritt själva avgöra vad de rapporterar. Rapporteringen om ansvarsfullhet är inte väldigt enhetlig och det finns många olika frivilliga rapporteringsramar som företaget kan välja bland. Detta kommer dock att ändras när EU:s rapporteringskrav ökar och definitionen av taxonomin, det vill säga hållbara ekonomiska funktioner, färdigställs. 

Har vi någon nytta av poängsättningen av ansvarsfullhet? Naturligtvis. Poängsättningen är en bra utgångspunkt och utmärkt hjälp för placerare, eftersom tjänsteleverantörerna har gått igenom och analyserat en stor mängd data. Jag anser inte heller att det nödvändigtvis är ett problem att samma företag inte får samma poäng av olika tjänsteleverantörer. Aktieanalytiker kan till och med samtidigt ge ett företag olika rekommendationer: en rekommenderar oss att köpa, den andra att sälja. Det är viktigt att placeraren känner till hur poängen räknas och vilka faktorer som beaktas och betonas. Då hittar man den mätare och poängsättning som passar den egna placeringsfilosofin bäst. Någon kanske betonar miljöfrågor, någon annan fokuserar på sociala faktorer och anser att frågor i anslutning till arbetslivet och de mänskliga rättigheterna är viktiga. En tredje person ser ansvarsfullhet som en helhet. Det som känns viktigt för dig är nödvändigtvis inte viktigt för någon annan. Var och en av oss kan hitta sitt eget sätt att mäta ansvarsfullhet. Det må sedan vara en enskild mätare eller en tjänsteleverantörs sätt att mäta ansvarsfullhet med hjälp av poängsättning. 

Tips: Genom att vara aktiv kan du påverka ansvarsfullheten

Du bör inse att poängsättning grundar sig på åsikter och analyser. Kom också ihåg att ansvarsfullt placerande är mycket mer än poängsättning. En placerare kan till exempel via aktivt ägande påverka företag. 

Att delta i bolagsstämmor, föra en dialog med företagen samt delta i olika placerarinitiativ utgör en del av ansvarsfullt placerande. 

Transparens och mångsidighet är viktigt vid rapportering

Hur kan placeraren sist och slutligen veta hur ansvarsfullt företaget är och var hittar man information? Det kan krävas både tid och forskning av placeraren i syfte att hitta ansvarsfulla placeringar, företag eller fonder som passar den egna placeringsfilosofin. Du kan dock få hjälp av till exempel företagens och fondernas rapportering om ansvarsfullhet. Du hittar också information om företagens och fondernas poängsättning av ansvarsfullhet på olika tjänsteleverantörers webbplatser. Ett sätt att placera ansvarsfullt är att välja en fond där kapitalförvaltaren tar hänsyn till ansvarsfullhet.

En mätare eller poängsättning berättar inte allt. Ansvarsfullhet är ett omfattande område och består av många olika delområden. Därför vill också vi hos Sparbankernas Kapitalförvaltning berätta om ansvarsfullhet med hjälp av olika mätare, för att våra kunder ska få en mångsidig bild av våra fonders ansvarsfullhet samt deras inverkan på miljön och samhället. Jag rekommenderar att ni läser en översikt av våra fonders ansvarsfullhet på vår webbplats. Vi publicerar översikten halvårsvis.

Tips för dem som är intresserade av ansvarsfullt placerande: 

  1. Sök information på företagets eller kapitalförvaltarens webbplats – berättar man om ansvarsfullhet? Hur transparent är rapporteringen?
  2. Kom ihåg att ansvarsfullhet består av många olika faktorer – välj det objekt som passar dina värderingar bäst. 
  3. Kom ihåg att en mätare eller poängsättning inte berättar allt – man kan även påverka ansvarsfullhet via aktivt ägande.  

Anna Varpula

Anna Varpula  är expert på ansvarsfullt placerande hos Sp-Fondbolag Ab, som är en del av Sparbanksgruppen. Åsikterna i denna artikel är författarens egna, och motsvarar inte nödvändigtvis Sp-Fondbolags placeringssyn.

Textens innehåll ska inte betraktas som rekommendationer eller råd för placeringar. Ingenting av det som framförs i denna text ska betraktas som ett bindande erbjudande om köp eller försäljning av placeringsfondandelar eller andra värdepapper eller som en uppmaning att vidta någon annan åtgärd i fråga om placering. Investeraren ska självständigt och på eget ansvar fatta sina investeringsbeslut.

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare

Intressant just nu