Sp-Fondbolag undertecknade ett globalt investeraruttalande

Sp-Fondbolag har tillsammans med 476 andra investerare undertecknat ett uttalande som stöder klimatmålen i Pariskonventionen, Global Investor Statement to Governments on Climate Change.

Sparbankens varumärkesbild.

I uttalandet vill investerarna att beslutsfattarna utöver klimatavtalet även fäster uppmärksamhet vid hur man genom privata kapitalflöden kan stöda övergången mot ett utsläppssnålare samhälle. Investerarna önskar också synligare rapportering om klimatförändringens ekonomiska konsekvenser. 

- På senare år har klimatförändringen varit på tapeten även i investeringsbranschen och håller på att få en allt större betydelse. Klimatförändringen har globala effekter för olika branscher och vi vill påverka viktiga frågor via olika kanaler. Att påverka tillsammans med andra investerare är ett sätt att åstadkomma förändring, säger Anna Varpula, expert på ansvarsfullt placerande vid Sp-Fondbolag.

Uttalandet skickades den 26. juni till G20-staternas huvudmän och offentliggjordes före G20 Summit som hålls den 28–29 juni i Osaka Japan. Uttalandet är en fortsättning på uttalandet som offentliggjordes i fjol i samband med Förenta nationernas 24:e partskonferens om klimatavtalet och kommer också att tas upp på FN:s kommande klimatförändringsmöten i september och december. 

Aktivt ägande är en aspekt på ansvarsfullt placerande på Sp-Fondbolag. Sp-Fondbolag vill påverka genom dialoger och diskussioner med företagen och genom att delta i bolagsstämmor och samarbetsinitiativ. Sp-Fondbolag undertecknade FN:s principer för ansvarsfulla investeringar år 2014 och anslöt sig ifjol till skaran av investerare som undertecknat CDP:s initiativ om klimatförändringen, användningen av vatten och avskogningen. Sp-Fondbolag är också en aktiv medlem i Finsif – Finland's Sustainable Investment Forum.  


Tilläggsinformation (innehållet på engelska):

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sp-Fondbolag

Intressant just nu