Marknadskommentar: utvecklingen i det geopolitiska läget leder till ökad osäkerhet och större fluktuationer på marknaden

Ryssland har inlett en attack mot Ukraina. Situationen kommer att förändras under de kommande dagarna och veckorna. Vi följer utvecklingen i det geopolitiska läget och dess effekter på finansmarknaden, den ekonomiska tillväxten och inflationsutvecklingen.

Stora förändringar i verksamhetsmiljön leder på kort sikt till ökad osäkerhet och större fluktuationer än normalt på marknaden. Förändringarna i riskvilligheten leder till större skillnader i kursutvecklingen mellan branscher och enskilda aktier. I aktieplaceringarna väljer vi värdeaktier, som utvalda bolag inom finans- och energisektorn.

Kreditansvar relaterade till Ryssland i det europeiska banksystemet är mycket begränsade, och därför betonas inte systemriskens roll på samma sätt som till exempel under finanskrisen. Händelserna i Ukraina kommer i värsta fall att öka inflationen med 1,5 %, vilket kommer att ha en betydande inverkan även på penningpolitiska beslut. Centralbanken måste balansera mellan hotbilder gällande den ekonomiska tillväxten och stigande priser.

Det är sannolikt att realräntorna kommer att sjunka under de närmaste veckorna då placerarna söker sig till trygga hamnar, som statslåneplaceringar. Detta kommer att vara en tillfällig fluktuation och vi tror att räntorna kommer att följa en stigande trend under de närmaste veckorna. På företagslånemarknaden ser vi ingen akut risk för ökade betalningsstörningar, men prissättningen på företagslån kommer att reagera tillfälligt på den minskade riskvilligheten.

Historiskt sett har geopolitiska kriser dock inte orsakat några långvariga negativa konsekvenser för marknadsutvecklingen. Vi tror inte att krisen i Ukraina kommer att bestämma aktiekursernas utveckling under det resterande året, även om aktiemarknaden på kort sikt anpassar sig till den nya situationen. Penningpolitiken och inflationsutvecklingen kommer att få en mer central roll. När det gäller aktier och företagslån förväntar vi oss en positiv avkastning i år. Det nuvarande läget förändrar inte våra förväntade avkastningar för i år. Som helhet ser vi att krisen i Ukraina kommer att öka fluktuationen på marknaden, men dess inverkan på avkastningsutvecklingen kommer att bli måttlig.

 

Sparbankernas Kapitalförvaltning

En hurudan framtid önskar du dig? När du sparar långsiktigt, kan fluktuationerna på marknaden vända till en möjlighet. Sparbankens fonder förvaltas av erfarna och premierade professionella placerare. Boka tid till ett möte – per telefon, på kontoret, webben eller kontakta oss.


Skriven
Typ

Nyhet

Intressant just nu