Marknadskommentar: Krigsåtgärderna bestämmer marknadens riktning

Marknadens önskan om ett snabbt slut på kriget urholkades dag för dag, eftersom Rysslands krigsåtgärder ökade i intensitet. På fredagen var oron på marknaden mycket stor efter att Ryssland hade ockuperat Europas största kärnkraftverk. Prissättningen på marknaden återspeglar nu olika riskscenarier.

Marknadens önskan om ett snabbt slut på kriget urholkades dag för dag, eftersom Rysslands krigsåtgärder ökade i intensitet. På fredagen var oron på marknaden mycket stor efter att Ryssland hade ockuperat Europas största kärnkraftverk. Prissättningen på marknaden återspeglar nu olika riskscenarier.

I ekonomernas uppskattningar av sanktionernas inverkan på den ryska ekonomin förutses en minskning av BNP med 5–7%. För Europas del väntas BNP minska med cirka 1–2 %. Med andra ord, i förhållande till dessa prognoser har rörelserna på den europeiska aktiemarknaden varit mycket stora. Konsumenternas inställning spelar en viktig roll för att upprätthålla den ekonomiska tillväxten, och som ett resultat av pandemin kommer många konsumenter att ha besparingar som kan ge stöd till servicesektorn och annan konsumtion.

Förra veckans marknadsrörelser återspeglar det geografiska läget i förhållande till Ryssland. Den europeiska och i synnerhet den finska aktiemarknaden var hårt pressad – förmodligen när internationella investerare sålde aktier med ens en gnutta exponering mot Ryssland. I USA var marknaden klart lugnare och en del av de dagliga rörelserna återspeglade främst förväntningarna på Feds räntepolitik.

Räntorna och dollarn var de bästa tillflyktsorterna för placerare förra veckan. Den amerikanska aktiemarknaden steg med nästan 2 % (i euro) under veckan med stöd av dollarn, medan det europeiska indexet samtidigt sjönk med 7 %. Den amerikanska sysselsättningsrapporten som offentliggjordes i fredags visade att arbetsmarknaden fortfarande är stark. Även om löneutvecklingen var svagare än väntat kommer den inte att förändra centralbankens inflationsutsikter. Kina offentliggjorde sina nya tillväxtmål, - 5,5 %, det vill säga under vanliga 6 % .

Den inkommande veckan 07.3.2022 – 11.3.2022
Krigsåtgärderna och deras framskridande kommer att avgöra riktningen på marknaden på kort sikt. De viktigaste makrotalen för veckan är USA:s konsumentprisindex, som publiceras på torsdag. Ekonomerna förutspår att de årliga förändringarna i konsumentprisinflationen ska uppgå till 7,9 %. Detta är den högsta siffran på 40 år. Tyvärr leder inte det pristryck som krigsåtgärderna skapar på råvarorna och de nya störningarna i försörjningskedjan till den lättnad i inflationsutsikterna som den amerikanska centralbanken hoppas på. Marknaden prissätter en ökning med 25 punkter för mars, vilket är i linje med centralbankens meddelande förra veckan. Under veckan kommer fjärde kvartalets resultatperiod för USA att slutföras – ett fåtal teknikföretag (t.ex. Oracle, Docusign) och elbilstillverkaren Rivian kommer att publicera sina resultat.

 

Sparbankernas Kapitalförvaltning

En hurudan framtid önskar du dig? När du sparar långsiktigt, kan fluktuationerna på marknaden vända till en möjlighet. Sparbankens fonder förvaltas av erfarna och premierade professionella placerare. Boka tid till ett möte – per telefon, på kontoret, webben eller kontakta oss.

Skriven
Typ

Nyhet

Intressant just nu