Placering i krisföretag – hur kan du förbättra chanserna att lyckas?

Företag stöter på svårigheter av en eller annan anledning och deras marknadsvärden kollapsar. I allmänhetens ögon blir företagen utstötta, men en opportunistisk placerare vet att det döljs en möjlighet i kriser.

Genom historien har företag stött på svårigheter och försök har gjorts att vända dem till framgång. I USA, i slutet av 1800-talet, när järnvägsbolagens finansiering stötte på svårigheter, bad man ofta om hjälp av den legendariske bankiren J.P. Morgan. Han organiserade en refinansiering och utsåg begåvade människor till ledningen i krisföretag. Placerarna litade på honom eftersom han hade visat att han höll sitt ord. Resultatet var oftast mer än tillfredsställande.

”Framgångsrika krisföretag har skapat förmögenheter för djärva risktagare. Det lönar sig ändå inte att hals över huvud ge sig in i risksituationer. Sannolikheten för en lyckad vändning är i princip låg och riskerna är betydande. Få av oss är i en position som J.P. Morgan, där vi med vårt eget agerande kan påverka resultatet.

Man bör ändå inte låta sig nedslås. Genom att vara ytterst selektiv och prismedveten kan man förbättra chanserna att lyckas”, säger Johan Hamström, framgångsrik portföljförvaltare vid Sparbankernas Kapitalförvaltning.

Välj ditt spel noggrant

För att kunna bedöma förutsättningarna för en framgångsrik vändning måste placeraren först förstå varför företaget har hamnat i svårigheter. I allmänhet beror svårigheterna på följande faktorer eller kombinationer av dessa: svag ekonomisk eller affärsverksamhetskonjunktur, dålig ledning, svag finansiering eller strukturella problem.

”Dålig ledning eller en utmanande finansiering kan vanligtvis relativt lätt lösas om affärsverksamheten i övrigt är sund. Den svåraste kombinationen är ett dåligt lett, överskuldsatt bolag med en strukturellt problematisk slutmarknad.

Det är viktigt att göra kostnadsstrukturen konkurrenskraftig och förbättra den ekonomiska situationen, men inget företag kan lyckas eller skapa värde för sina ägare bara genom att spara. På längre sikt kräver en framgångsrik vändning att affärsverksamheten återgår till en tillväxtstig”, säger Hamström.

Rätta människor på rätta platser

Utöver verksamhetsförutsättningarna utgör de personer som har anställts för att leda vändningen av företaget nyckelpersoner. Erfarenhet av liknande situationer, starka belägg, lämplig expertis och utmärkta kommunikationsfärdigheter ökar sannolikheten för framgång.

”Vid sidan av människorna måste trovärdigheten hos ändringsförslagen och målen bedömas”, sammanfattar Hamström.

“Price is what you pay, value is what you get”

När det finns en tydlig bild av verksamhetsförutsättningarna och människorna är det dags att bedöma företagets värde om vändningen lyckas. Och vad man är villig att betala i dag, med tanke på den stora osäkerhet som omger den.

”Det är bättre att av misstag vara alltför försiktig, än att vara alltför optimistisk. Om vändningen kräver en friskare kapitalstruktur lönar det sig att vara beredd på att de nuvarande ägarnas andel kan bli märkbart urvattnade. Ofta kan bolagets skuldebrev vara mer lockande än aktier, säger Hamström.

Förälska dig inte i en förlorare. Erkänn din förlust, lär dig och gå vidare

En vändning sker inte över en natt. Vändningar kräver tålamod och det är bra att vara förberedd på överraskningar.

”Följ med hur väl företaget lyckas infria sina löften. Om resultaten kontinuerligt understiger förväntningarna, är det bättre att begränsa förlusterna och spara de återstående spelmarkerna till nästa objekt.

Att placera i riskföretag är utmanande, men också lärande och i bästa fall mycket lönsamt. Man kan inte undvika motgångar, men samtidigt lär man känna sig själv bättre som placerare”, tillägger Hamström.

 

Lyssna på den intressanta diskussionen mellan Johan Hamström och industrirådgivaren Lauri Ratia om hur man ska hantera en lyckad vändning i podcasten På resa med portföljförvaltaren. Ratia räddar krisföretag och en av Finlands tuffaste och mest berömda företagsomvändare. Han har bland annat varit involverad i omvandlingen av Åbo varv, Terrafame och Stockmann.

Sparbankens Kapitalförvaltning erbjuder aktiv kapitalförvaltning med beaktande av individuella behov till privatpersoner, företag och institutioner. Vi är en ansvarsfull och helt inhemsk aktör. Vår verksamhetsprincip är ett långsiktigt och nära samarbete med våra kunder.

En hurudan framtid önskar du dig? När du sparar långsiktigt, kan fluktuationerna på marknaden vända till en möjlighet. Sparbankens fonder förvaltas av erfarna och premierade professionella placerare. Boka tid till ett möte – per telefon, på kontoret, webben eller kontakta oss: www.saastopankki.fi

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare

Intressant just nu