Lipper Fund Awards-priset till Sp-Fondbolagets Sparbanken Kortränta-fond

Sp-Fondbolagets Sparbanken Kortränta-fond vann Refinitiv Lipper Fund Awards 2021-priset som bästa nordiska fond.

Säästöpankin brändikuva

Sp-Fondbolagets Sparbanken Kortränta-fond vann Refinitiv Lipper Fund Awards 2021-priset som bästa nordiska fond i serien för korta räntor. Priset delades ut som ett erkännande av fondens utmärkta långsiktiga avkastningsutveckling.

”Priset visar att vår räntekompetens är den bästa i jämförelsegruppen. Samtidigt är det är ett bevis på långsiktigt arbete till förmån för våra kunder. Vi har redan länge satsat på oberoende analyser, stark kompetens och betoning av ansvarstagande. Det är fint att se att vår konkurrenskraft ligger på toppnivå i Europa. Våra portföljförvaltare arbetar med stor passion och vi kommer att fortsätta att investera i vår starka kompetens för att hjälpa allt fler människor på deras resa mot en rikare framtid”, säger Petteri Vaarnanen, verkställande direktör för Sp-Fondbolag och direktör för Sparbanksgruppens kapitalförvaltning.

Portföljförvaltaren Mikko Rautiainen, som har lotsat Sparbanken Kortränta-fonden i drygt 10 år, sammanfattar fondens framgång till anpassning i rätt tid till förändringar i räntemiljön och även till förändringar på marknaden för korta räntor.

”Det är fantastiskt att se att det långsiktiga arbetet har gett resultat. För våra kunder har framgången återspeglats som konkurrenskraftig avkastning i förhållande till konkurrenternas respektive fonder och i synnerhet i förhållande till insättningsräntor. Det i Europa uppskattade Lipper Fund-priset är också ett ytterligare tecken på att vi är på rätt väg i vår verksamhet. Fonden har följt samma strategi sedan den inledde sin verksamhet och vi har visat att vår placeringsstrategi fungerar mycket snabbt även i en föränderlig marknadsmiljö”, säger Sparbanken Kortränta-fondens portföljförvaltare Mikko Rautiainen.

”Vi vill vara våra kunders ekonomiska partner och vi är övertygade om att alla har en chans till en rikare framtid, även om det fortfarande finns en lång väg att gå. Med vårt mångsidiga och prisbelönta produktutbud vill vi tillgodose olika kunders behov och lyfta fram betydelsen av långsiktigt sparande om man vill öka sina tillgångar”, berättar Vaarnanen.

Kärnan i verksamheten inom Sparbankernas Kapitalförvaltning är viljan att vara en långvarig ekonomisk partner för kunden och agera långsiktigt till förmån för de finländska spararna.

Refinitiv Lipper är en ledande internationell och opartisk producent av fondanalyser och -jämförelser. De uppskattade Refinitiv Lipper Fund Awards-priserna delas ut årligen till världens bästa fonder och kapitalförvaltnings- och fondbolag.

Blev du intresserad av fondsparande eller vill du veta mer om hur du kan bli förmögen? Kontakta oss eller boka tid

Sparbankens Kapitalförvaltning erbjuder aktiv kapitalförvaltning med beaktande av individuella behov till privatpersoner, företag och institutioner. Vi är en ansvarsfull och helt inhemsk aktör. Vår verksamhetsprincip är ett långsiktigt och nära samarbete med våra kunder.

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare

Intressant just nu