Sparbanksgruppens ansvar syns också i kreditgivningen

Sparbanksgruppens ansvar syns i all verksamhet och med hjälp av Suomen Asiakastietos tjänster strävar man efter att lära känna både person- och företagskunderna så väl som möjligt.

Manu Kauppila

Ansvarsfull kreditgivning har i och med konsumenternas ökade skuldproblem kraftigt lyfts fram i offentligheten under de senaste åren. Man strävar efter att begränsa skuldsättningen med hjälp av lagstiftningen och prisregleringen av konsumentkrediter kommer att ändras från och med september. Kreditgivaren kan emellertid även på eget initiativ vidta ett flertal åtgärder för ansvarsfull kreditgivning.

”Numera vill man allt oftare köpa varor och tjänster genast vilket leder till att anskaffningar ofta finansieras med krediter. Det är bra att man ingriper i skuldproblem som uppstår till följd av detta genom lagstiftningen men överskuldsättning går naturligtvis inte att lösa enbart med hjälp av ökad reglering utan kreditgivarna borde också bli aktivare. För oss är ansvar ett grundläggande värde och vi strävar efter att vara en föregångare när det gäller ansvarsfull kreditgivning. I strävan att nå det här målet är Suomen Asiakastietos tjänster till stor nytta för oss”, berättar servicechef Manu Kauppila vid Sparbanksgruppen.

Sparbankerna vill vara en coach för ekonomiska frågor och sparrare i viktiga beslut i precis den kanal som kunden väljer just då. Konsumenterna vill allt oftare sköta sina ärenden elektroniskt i stället för att besöka kontoret men det har också skett ändringar i deras konsumtionsbeteende som Sparbanksgruppen betraktar ur ett nära perspektiv.

För kunden kan beslutet att inte beviljas kredit vara bra

I Sparbanksgruppen baserar sig kreditbeslut bland annat på uppgifter i ansökan och information som samlats in om kundrelationen. I samband med kortkrediter tillämpar Sparbanksgruppen dessutom Asiakastietos frågesystem ur vilket man med kundens samtycke tar fram uppgifter om kundens övriga konsumtionskrediter. Slutresultatet är ett snabbt men samtidigt ansvarsfullt och omsorgsfullt kreditbeslut.

”Via Asiakastietos frågesystem får vi snabbt information om sökandes andra konsumtionskrediter vilket ger en mer täckande helhetsbild av betalningsförmågan än tidigare. Så kan vi fatta bättre kreditbeslut än tidigare vilket ligger både i bankens och i kundens intresse. Ur bankens perspektiv förbättras naturligtvis lönsamheten när kreditförlusterna minskar. Ur en överskuldsatt kunds synvinkel är beslutet om att inte beviljas kredit bättre än ett positivt beslut. Om kunden har svårigheter att klara av bestående krediter lönar det sig för honom eller henne att i ett så tidigt skede som möjligt föra ett samtal om sin ekonomi till exempel med den egna banken. Man borde i det här läget inte betrakta banken som en motpart utan mer som rådgivare och sparringpartner. Förmågan att klara av skulderna ligger i bägges gemensamma intresse”, framhäver Kauppila.

I motgång och medgång – handlingar i enlighet med värdena förväntas

Även på Sparbanksgruppens företagssida tillämpas Suomen Asiakastietos tjänst för ansvarsfull kreditgivning. Tjänsten är uppbyggd med hänsyn till gruppens behov och stöder små och mellanstora företagskunders kreditprocesser. I tjänsten kontrolleras bland annat om företaget har dömts för brott eller om det har fastställts påföljder.

”Ju mer information vi har desto bättre kan vi ge råd och stöda företagen i deras beslut och tillsammans hitta de bästa lösningarna”, betonar Sparbanksgruppens utvecklingschef Tapani Lehti och fortsätter:

”Miljöbrottsdomar till exempel försvårar företagets verksamhet och påföljdsavgifter kan äventyra hela den fortsatta affärsverksamheten. Dessutom kan missbruk i omfattande utsträckning skada även finansiärens och andra partners anseende. Vi är mycket nöjda med Asiakastietos tjänst eftersom det annars vore omöjligt att heltäckande samla in dessa uppgifter.

Sparbanken utnyttjar tjänsten fortgående när det gäller uppgifter om företagskunder och förändringarna i dem. Vid behov tas en ny bedömning av affärsverksamheten fram utifrån vilken vi tar beslut om den fortsatta kundrelationen.

”Vi vill följa våra kunder i motgång och medgång men vi förväntar oss förstås att de handlar i enlighet med våra värden. Vi bemöter alltid våra kunder rejält och det förutsätter att vi också informeras om eventuella förändringar och att vi reagerar på dem”, sammanfattar Lehti.

 

Sparbanksgruppen främjar individens och samhällets ekonomiska välstånd. Vi vill att man känner oss för vårt mod, vår expertis och passion att göra ett utmärkt kundarbete. Sparbanksgruppen består av 18 lokala Sparbanker samt Sparbankscentralen. Utöver omfattande banktjänster erbjuder vi våra kunder tjänster för placering, bostadsbyte och försäkring.

Asiakastieto Group är en ledande leverantör i Norden av digitala företags- och konsumentinformationstjänster. Produkter och tjänster erbjuds huvudsakligen inom riskhantering, ekonomi och administration, beslutsprocesser samt försäljning och marknadsföring. Asiakastieto Group Plc är listat på Nasdaq Helsinki med ticker ATG1V.

 

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare

Intressant just nu