Dataintrånget vid Vastaamo: vad innebär det för bankärenden?

För närvarande känner vi inte till något som skulle äventyra bankärenden. Om du har fått ett utpressningsmeddelande ska du följa myndigheternas instruktioner: https://tietovuotoapu.fi/fi/. Du behöver inte kontakta banken separat. 

Enligt vad vi vet har inte uppgifter som hänför sig direkt till bankärenden, såsom kontonummer, lösenord eller kreditkortsnummer läckt ut i samband med dataintrånget vid Vastaamo. Du behöver inte vidta några särskilda åtgärder för att skydda dina bankuppgifter. 

Det lönar sig dock alltid att följa upp kontotransaktioner. Du ska naturligtvis kontakta banken om du märker något främmande bland dina kontotransaktioner.  

Om du trots allt är orolig över att dina bankuppgifter har läckt ut från Vastaamo ska du kontakta din bank, i första hand via ett nätmeddelande.  

Finans Finland (FA) har publicerat en nyhet om ämnet: De stulna uppgifterna ger inte banklån eller snabblån – uppgifterna som läckt ut kan ge upphov till beställningsbedrägerier (på finska).

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare

Intressant just nu