Det långvariga samarbetet mellan Nets och Sparbanksgruppen fortsätter och fördjupas ytterligare

Sparbanksgruppen har valt Nets som strategisk partner inom kortbetalningar för de kommande sex åren. I avtalet ingår heltäckande betaltjänster och tjänster för utfärdande av kort; från administration av kortkonton till moderna tjänster för säkra kortbetalningar.

Nets, ledande aktör inom betaltjänster i de nordiska länderna, och Sparbanksgruppen, känd för att ha mycket nöjda kunder, fördjupar sitt långvariga samarbete. Nets kommer också i fortsättningen att vara Sparbanksgruppens strategiska partner när det gäller kortverksamheten; från administrationen av kort till nya kundcentrerade tjänster. I och med det nya samarbetsavtalet kommer också Sparbankernas debitkort att omfattas av Nets tjänster.

"I finansbranschen är det viktigt att det råder förtroende såväl mellan bankerna och konsumenterna som branschaktörerna emellan. Jag är väldigt glad att vi kan fortsätta vårt samarbete med Sparbanksgruppen, som redan varat i tre årtionden, och fördjupa det ytterligare i betallösningarnas snabbt föränderliga värld", berättar Sirpa Nordlund, landschef för Nets i Finland.

Samarbetsavtalet, i kombination med Nets pålitliga system samt Nets och Sparbanksgruppens innovationsarbete, medför kostnadsbesparingar för Sparbankerna. Dessutom ger avtalet Sparbanksgruppen ett bra utgångsläge att ytterligare förbättra kundnöjdheten, som i flera år har hört till den bästa i bankbranschen.

"Genom att koncentrera kortverksamheten till en partner uppnår vi större kostnadseffektivitet än tidigare. Det tätare samarbetet med Nets ger också Sparbankerna förutsättningar för fortsatt hög kundnöjdhet då vi, i och med nya systemlösningar, kan ge både privatkunder och företagskunder mångsidigare service än tidigare. Samarbetet gör det också möjligt att tillsammans med Nets utveckla nya betalformer som kunderna smidigt kan ta i bruk", konstaterar Manu Kauppila, direktör med ansvar för kort i Sparbanksgruppen.

Smidigare korttjänster i alla kanaler

De tjänster som ingår i det nya avtalet tas i bruk stegvis i Sparbanksgruppens kundservicekanaler. Tack vare tjänsterna får Sparbanksgruppens kunder bland annat mer realtidsinformation om korttransaktionerna samt tillgång till modernare betaltjänster.

 

Mer information:

Aaro Kajaste
Press Relations Manager
Nets
aaro.kajaste@nets.eu 050 395 6086

 

Manu Kauppila
Ansvarig direktör för kort
Sparbankscentralen
manu.kauppila@saastopankki.fi 050 5710 936

 

Om Sparbanksgruppen

Sparbanksgruppen främjar individens och samhällets ekonomiska välstånd. Vi vill att vi ska vara kända för mod, expertis och passion för utmärkt kundarbete. Sparbanksgruppen består av 23 lokala Sparbanker och Sparbankscentralen i Vallgård i Helsingfors. Vi erbjuder våra företags- och privatkunder utöver heltäckande banktjänster dessutom placeringstjänster, hembytestjänster och försäkringstjänster. Sparbanksgruppen sysselsätter ca 1 400 personer på olika håll i Finland.

 

Om Nets

Nets är specialister på innovativa och digitala betalningar. Genom att samla banker, företag och konsumenter i ett internationellt nätverk möjliggör Nets digitala betalningar. Nets har 2 400 medarbetare i både Norden och Baltikum och erbjuder ett brett utbud av korttjänster, kontoöverföringar samt betalningslösningar för företag och har omkring 300 000 olika typer av handlare som kunder.

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sparbanksforbundet anl

Intressant just nu