Modetrend eller vardag under tvåhundra år?

Värdepappersföretag konkurrerar med varandra om vem som är mest ansvarsfull. Ansvarspoäng, jordglober, koldioxidavtryck och placeringskategorier i enlighet med direktiven rapporteras. Professionellt klingande trivia, vars innebörd få förstår eller korrekt kan relatera till. Vad innebär ansvar konkret och hur påverkar det placeringsobjektens attraktionskraft? Det funderar vår portföljförvaltare Johan Hamström i sitt blogginlägg.

Säästöpankin brändikuva

Mina avlidna farföräldrar deltog mycket aktivt i främjandet av den egna ortens och dess invånares välbefinnande. De arbetade på eget initiativ under sin fritid för lokala arbetsplatser, en säker boendemiljö och fritidsverksamhet. Inte för att de var tvungna, utan för att det var viktigt för dem. Det var inte förrän på min farfars begravning som jag verkligen insåg vad allt de hade gjort och hur mycket man värdesatte det.

De har med sina egna handlingar på ett centralt sätt påverkat min världsåskådning. I det långa loppet är det alltid viktigt att sträva efter att agera korrekt och ansvarsfullt, även om det just då kan verka svårt.

Dessa värderingar återspeglas också på placerande. Jag tror uppriktigt att bara de företag som tar hand om sina medarbetare, kunder och sin verksamhetsmiljö har förutsättningar att lyckas på längre sikt.

Som investerare och ägare är det upp till oss att se till att detta sker.

Ansvar är ett sätt att göra saker, inte bara ett säljargument

Ansvarsfullt placerande är ett modernt fenomen idag. Jag har vissa reservationer när det gäller debatten kring detta. Värdepappersföretag konkurrerar med varandra om vem som är mest ansvarsfull. Ansvarspoäng, jordglober, koldioxidavtryck och placeringskategorier i enlighet med direktiven rapporteras. Professionellt klingande trivia, vars innebörd få förstår eller korrekt kan relatera till.

Det kan lätt hända att man inte ser skogen för alla träd. Vad innebär ansvar konkret och hur påverkar det placeringsobjektens attraktionskraft?

Ansvarsfullhet handlar om värdeval

Samhällets värdeval styr beteendet, regleringen och konsumenternas efterfrågan. Förändringar i värdevalen förändrar därmed företagens verksamhetsmiljö. Detta skapar möjligheter, men också hotbilder, både för enskilda företag och för hela branscher.

Evolutionen ser till att de som kan anpassa sig har bättre förutsättningar att lyckas. Det är inget nytt. Så har det alltid varit, och så kommer det antagligen alltid att vara.

Ansvar är inte ett tillägg till placeringsprocessen, utan dess kärna

Vid bedömningen av placeringsobjektens attraktivitet strävar vi efter att bilda oss en helhetssyn på företagets möjligheter att lyckas och skapa värde för aktieägarna över tid. Vilka frågor som är relevanta för affärsverksamheten, hur förändringar i dessa påverkar viktiga värdegränssnitt (tillväxt, lönsamhet, investeringar och kapitalkostnader).

Ansvar är inte en isolerad faktor här, utan integreras sömlöst i den helhet som ska analyseras.

Här är några beskrivande exempel på infosnuttar som tillsammans med många andra faktorer slutligen hjälper oss att göra en övergripande bedömning av ett placeringsobjekts attraktivitet:

  • Enligt familjeföretaget Pernod Ricard har företagets satsningar på ansvar lockat yngre topptalanger att söka anställning i företaget. Att hitta, behålla och ge bra människor ansvar är oerhört viktigt för utvecklingen av affärsverksamheten och dess kontinuitet.
  • Unilever satsar stort på hållbar utveckling. Dessa investeringar leder till materiella besparingar över tid och signalerar till kunderna att företaget bryr sig om det som är viktigt för dem. Enligt Alan Jope, VD, kommer varumärken som betonar hållbarhetsaspekten att växa dubbelt så snabbt som resten av portföljen.
  • Enligt Jan Jenisch, VD för byggmaterialföretaget Holcim, har företagets tidigare framtunga utsläppsminskande investeringar en positiv inverkan på konkurrenskraften och lönsamheten. Nya produkter med lägre miljöpåverkan kan också säljas med betydligt högre marginaler.

 

Detta är mycket subjektivt! Än sen då? Detsamma gäller alla uppskattningar som rör placeringsbeslut

Att bedöma konsekvenserna av ansvar, precis som alla andra bedömningar av ett placeringsobjekts attraktivitet, är alltid subjektivt och påverkas av många faktorer.

Kvaliteten på informationen förbättras ständigt, vilket är bra, och vi stöder utvecklingen av rapporteringsstandarder. Men viktigare än själva informationen är tolkningen och de slutsatser som kan dras av den.

Man behöver inte oroa sig för att ha fel. Det kommer att hända fler gånger än du vill erkänna. Därför är spridning, förändringsvilja och inlärningsvilja mycket viktiga verktyg inom placerande, även när det gäller ansvar.

Dagens utstötta kan bli morgondagens vinnare och vice versa.

Slutligen, vad tycker jag om ansvar?

Ansvarsfullhet är ett värdeval.

Ansvarsfullt placerande handlar om att ta hänsyn till samhällets värdeval när man bedömer placeringsobjektens attraktionskraft.

En ansvarsfull kapitalförvaltare är en som faktiskt hjälper och coachar sina kunder att göra val som säkrar och förbättrar deras ekonomiska välbefinnande och välstånd.

Detta är vad vi på Sparbanken har gjort i nästan tvåhundra år. Som en av flera generationers Sparbanksmedarbetare kan jag säga att detta är en hjärtesak för oss sparbanksanställda!

 

Johan Hamström är ekonomie magister och aktieportföljförvaltare hos Sparbanken Kapitalförvaltning. Hamström utsågs till bästa finländare i serien Bästa portföljförvaltare av Europaaktier i Citywire Nordic Awards 2019. Hamström skriver ner mångsidiga tankar om placering, ekonomiförvaltning och skapande av förmögenhet.

Artikeln publicerades tidigare i Kauppalehtis blogg (på finska).

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare

Intressant just nu