Citywire Nordic Awards 2019: Sparbankernas Kapitalförvaltning belönades som bästa fondhus för finländska aktier.

Sparbankernas Kapitalförvaltning var framgångsrik i Citywire Nordic Awards och valdes till bästa finländska fondhus i serien Finlandsaktie. Dessutom utsågs aktieportföljförvaltaren Johan Hamström till bästa finländska portföljförvaltare i serien Europaaktier.

Säästöpankin brändikuva

Sparbankernas Kapitalförvaltning fick erkänsla i Citywire Nordic Awards 2019. Tävlingen som ordnas av det engelska analysbolaget Citywire arrangerades nu för första gången i Norden och där jämfördes alla fonder som säljs i de nordiska länderna.

Sparbankernas Kapitalförvaltning är bästa fondhuset för finländska aktier

Petteri Vaarnanen som leder Sparbankens Kapitalförvaltning kommenterar framgången: “Vi deltog i två serier och vi klarade oss i båda. Framgången var ett gott bevis på hela vårt portföljförvaltarteams professionalitet och långsiktiga arbete”.

I Sparbankens investeringsverksamhet betonas tre saker: oberoende, aktivitet och ansvar. I den praktiska investeringsverksamheten når man målen genom ett långsiktigt arbete med att utveckla företagsanalyserna och med tät kontakt med de företag som är investeringsobjekt. ”Vi tror att betonandet av ansvar är ett sätt att minska de risker som är förknippade med investeringar och den vägen främja god avkastning på lång sikt”, konstaterar Vaarnanen.

Johan Hamström, nominerad i den högklassiga serien ”Bästa portföljförvaltare av Europaaktier”

Aktieportföljförvaltaren Johan Hamström var som enda finländska portföljförvaltare nominerad i serien Bästa portföljförvaltare av Europaaktier ”. Hamström placerade sig i Citywires lista i den bästa tiondelen för granskningsperioderna ett, tre och fem år. Sammanlagt deltog hundratals portföljförvaltare i tävlingen. ”Framgången är en hedersbetygelse för hela vårt team. Vårt tillvägagångssätt, långsiktig investering i måttligt prissatta kvalitetsbolag, är ett framgångsrikt sätt att öka våra kunders förmögenhet över tid”, berättar Hamström.

 

Ytterligare information lämnas av:

Petteri Vaarnanen, direktör för Sparbankernas Kapitalförvaltning 040 721 8779, petteri.vaarnanen@saastopankki.fi

Johan Hamström, aktieportföljförvaltare johan.hamstrom@saastopankki.fi 


Sparbankens fonder som placerar i finländska aktier är Sparbanken Finland och Sparbanken Småföretag.

De fonder som Johan förvaltar är Sparbanken Europa, Sparbanken Fastighetsaktie Europa och Sparbanken Amerika.

 

Sparbankernas Kapitalförvaltning är en ansvarsfull och helt inhemsk aktör som erbjuder privatpersoner, företag och institutioner aktiv kapitalförvaltning som beaktar individuella behov.  . 

Citywire är ett engelskt analysbolag som koncentrerar sig på analyser av placeringsfonder. Citywire Nordic Awards är en årlig tävling där alla fonder som säljs i de nordiska länderna jämförs. Tävlingen ordnades nu för första gången i Norden.

 

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare

Intressant just nu