Försäkringsspara – vänd blicken mot framtiden

Vänd blicken framåt och tänk på din framtid – hur ser den ut? Klarar du dig när du gått i pension? Och vad händer om allt inte går enligt plan? Försäkringssparande kombinerar långsiktigt sparande med skattemässiga fördelar. Du kommer också att dra nytta av det eventuella försäkringsskyddet.

Sparbankens varumärke bild.

Du kan börja spara redan med en liten summa

Skattemässigt förmånligt sätt att spara och placera

Några av våra lösningar för försäkringssparande inkluderar även livförsäkringsskydd.

Att försäkringsspara hjälper dig att nå dina mål 

Försäkringssparande passar för dem, såväl unga som redan lite äldre, som söker ett långsiktigt placeringsobjekt. Ofta används försäkringssparande till att finansiera stora anskaffningar och för att förbereda sig för pensionsdagarna. Placeringsobjekten väljs tillsammans med bankens expert så att din risktålighet, placeringssumman och spartiden beaktas. 

Lösningar för privatpersoners försäkringssparande

Kapitaliseringsavtal – ett flexibelt sätt att spara i olika livssituationer

Kapitaliseringsavtalet är ett mångsidigt och flexibelt sätt att tillgodose dina sparbehov. I kapitaliseringsavtalet kan du göra inbetalningarna enligt din egen betalningsplan, och du kan ta ut medel när du vill. Du betalar bara skatt när du tar ut medel, inte när du byter placeringsobjekt. Du kan välja placeringsobjekt beroende på dina avkastningsförväntningar och din risktolerans. Placeringarna i avtalet görs i Sparbankens fonder eller i Kapitalförvaltarens Bästa-placeringsportföljerna.

Kapitaliseringsavtalet passar alla, oavsett om du är en nybörjarsparare eller en redan erfaren placerare. Avtalets låga pris och flexibilitet gör det dock till ett särskilt attraktivt alternativ, speciellt för dem som överväger sin första investering.

Sparförsäkring – långtidssparande och skydd för dig och dina nära 

En sparförsäkring är lämplig för att trygga din egen och dina närståendes ekonomi. Sparförsäkringen är avsedd för ett sparande och placerande som pågår i över fem år. Den är en fungerande lösning till exempel vid sidan av att spara i fonder.

Om du vill kan du själv välja placeringsobjekten för sparförsäkringen eller så kan du använda våra kapitalförvaltares rekommendationer. Eftersom den är flexibel passar en sparförsäkring många – såväl den som just börjat spara som också veteranplaceraren. Du bestämmer hur mycket du vill spara och hur ofta. Du kan när som helst ta ut dina besparingar. Skatt betalar du bara på avkastningen när du tar ut den.

En sparförsäkring är också ett bra sätt att garantera dina närståendes ekonomiska trygghet, eftersom den även innehåller ett livförsäkringsskydd. 

Kapitalförvaltningsförsäkring – kapitalförvaltning och livförsäkring i ett

En kapitalförvaltningsförsäkring är ett enkelt och behändigt placeringsobjekt för en placering på över 100 000 euro och den passar bra för långsiktigt placerande. Du får en placeringsportfölj som väljs av de fyra kapitalförvaltningsportföljerna Kapitalförvaltarens Bästa enligt våra kapitalförvaltares marknadssyn och din riskprofil.

Du kan ta ut försäkringsbesparingar när du behöver under avtalsperioden: Om ditt mål och din riskprofil förändras kan du byta placeringsportföljen till en annan utan skattepåföljder under avtalsperioden. Kapitalförvaltningsförsäkringen ger också dina närstående skydd – vid dödsfall betalas en ersättning som motsvarar försäkringsbesparingarna till de namngivna förmånstagarna.

Vi erbjuder försäkringssparande för såväl privatpersoner som företag. Läs mera om våra lösningar för företags försäkringssparande.

Blev du intresserad av att försäkringsspara? Boka tid eller lämna en kontaktbegäran