Sparbanksgruppen förnyar sitt basbanksystem

Sparbankens varumärkesbild.

Sparbanksgruppen svarar på förändringarna i omvärlden och kundbeteendet genom att förnya sitt basbanksystem. Det nya basbanksystemet stöder Sparbanksgruppens digitala strategi och tillväxtmål på marknaden. 

Verksamhetens huvudsakliga tyngdpunkt i Sparbanksgruppen är en heltäckande utveckling av kundupplevelsen dvs. sparbanksupplevelsen. Sparbanksupplevelsen förenar den digitala och personliga kundservicen till Finlands bästa kundupplevelse. Sparbanksgruppen ligger kontinuerligt i topp i kundnöjdhetsmätningar och satsar kraftigt på att utveckla sakkunnigheten och på tillgången till tjänster. 

”Modern bankverksamhet förutsätter en snabb och flexibel systemarkitektur som möjliggör samarbete mellan partner. Som partner behöver vi en strategisk tjänsteleverantör som har en stark syn på framtidens banksystemarkitektur och en förmåga att driva heltäckande lösningar. Med det nya systemet kan vi erbjuda våra kunder nya digitala produkter och tjänster snabbare än tidigare och mera kostnadseffektivt”, konstaterar Sparbanksgruppens verkställande direktör. 

Det nya basbanksystemet Temenos T24 levereras av det amerikanska Cognizant Technology Solutions. Som en del av ett mångårigt avtal övergår den nuvarande IT-tjänsteleverantören Oy Samlink Ab, som delvis ägs av Sparbanksgruppen, i Cognizant Technology Solutions Finland Oy:s ägo. 

Det är fråga om ett stort ändringsprojekt, vars kärna utgörs av systemförnyelsen av de centrala bankfunktionerna, men samtidigt är det också fråga om en förändring av affärsverksamheten och verksamhetsmodellerna i en omvärld som är i snabb förändring. 

Mer information
Tomi Närhinen
Verkställande direktör
Sparbanksförbundet anl
tomi.närhinen@saastopankki.fi
+358 40 724 3896

Om Sparbanksgruppen

Sparbanksgruppen främjar individens och samhällets ekonomiska välstånd. Vi vill att vi ska vara kända för mod, expertis och passion för utmärkt kundarbete. Sparbanksgruppen består av 23 lokala Sparbanker och Sparbankscentralen i Vallgård i Helsingfors. Vi erbjuder våra företags- och privatkunder utöver heltäckande banktjänster dessutom placeringstjänster, hembytestjänster och försäkringstjänster. Sparbanksgruppen sysselsätter ca 1 400 personer på olika håll i Finland. 

 
Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sparbanksforbundet anl

Intressant just nu