Unga är intresserade av att investera – borde vi vara oroliga?

Jag har följt investeringstrender i USA under lång tid. Jag har valt just USA, eftersom många investeringstrender sprids därifrån till resten av världen. En trend som man sett på andra sidan Atlanten under de senaste åren är att unga investerare blivit intresserade av att ta sig in på marknaden. Denna utveckling har förstärkts av olika diskussionsgrupper om investeringar, enkel och prisvärd mobil handel osv.

Coronaåret 2020 gav sannolikt de ungas investeringsiver ytterligare en knuff framåt. I USA har hushållen fått generöst stöd på grund av coronan, och många hade till och med större inkomster än vanligt under förra året tack vare stimulansen. En del av dessa pengar har hamnat på placeringsmarknaden. I och med coronabegränsningarna har många också tillbringat mer tid hemma, och i brist på andra aktiviteter upptäckt investeringarnas förunderliga värld.

Tecken på överdrifter ligger i luften

Det är bra att ungdomar är intresserade av investeringar. Genom att investera kan man bygga upp en beredskap för framtida utgifter och en tryggare framtid för sig själv och sina närmaste. Detta är särskilt viktigt i USA, där samhällets skyddsnät inte är lika täta som hos oss.

Under den senaste tiden har vi dock sett tecken på överdrifter i denna investeringsboom. Åtminstone i mina egna flöden i sociala medier har jag sett en strid ström av inlägg från unga, som uppmuntrar till att investera i hopp om snabba pengar. Här är ett exempel. Investeringar ses ofta som ett alternativ till utbildning och arbete. Varför gå i skolan eller arbeta när man kan tjäna pengar på att trejda hemma? Det låter enkelt, men historien har lärt oss att det inte är många som lyckas. 

I Finland är situationen bättre

Även i Finland har intresset för investeringar ökat under de senaste åren. Enligt Sparbankens Sparbarometer har finländarnas investeringsplaner ökat i jämn takt i flera års tid. Ungdomarnas intresse för sparande och investeringar är särskilt slående: 64 % av 18–24-åringarna planerar att börja spara/investera under nästa år. De unga har klart större investeringsplaner än äldre åldersgrupper. Det finns alltså en vilja att investera.

I Finland har jag inte sett några större överdrifter i fråga om investerarnas agerande eller förväntningarna på marknaden. Finländarnas ekonomiska färdigheter har konstaterats vara på en god nivå – kanske det bidrar till att förhindra de värsta överdrifterna? Jag hoppas av hela mitt hjärta att den amerikanska modellen inte tar över i Finland den här gången.

Om man går in på placeringsmarknaden med alltför höga förväntningar är risken stor att man blir besviken. I värsta fall leder detta till att man förlorar sina besparingar eller till att man efter besvikelsen inte längre vill återvända till marknaden, vilket innebär att man förlorar möjligheten till förtjänst på lång sikt.

Du är inte speciell

Människor är människor även när de investerar, och alla beslut är inte nödvändigtvis så rationella. Olika förvrängningar påverkar vårt beteende. När jag ser på den senaste tidens entusiasm för placeringar är det framför allt en sak som slår mig: det överdrivna självförtroendet. Den kan gälla antingen den egna kompetensen eller marknadens avkastningspotential på lång sikt.

Ett gott självförtroende är förvisso önskvärt på många sätt, men det leder lätt till dåliga resultat när man investerar. En investerare som är övertygad om sina egna förmågor kan exempelvis handla onödigt aktivt (vilket orsakar utgifter och äter upp vinsten) eller glömma vikten av att diversifiera (”varför ska jag investera i många objekt, när jag vet vilket som är bäst”).

I sin bok ”The Laws of Wealth” diskuterar den amerikanske psykologen och investeringsrådgivaren Daniel Crosby investeringens stötestenar ur ett psykologiskt perspektiv. En av hans teser är att ”Du är inte speciell – You are not special”. Det är lätt att bli sårad när man läser det här, men författaren har en poäng. Få lyckas alltid hitta de bästa enskilda investeringsobjekten, men när de försöker göra det blir riskerna lätt onödigt stora.

Utmana din tankemodell och ring en vän

Vad kan då hjälpa om du upptäcker tecken på överdrivet självförtroende hos dig själv eller någon som står dig nära? Bara att vara medveten om skevheterna i sitt eget beteende kan hjälpa. Psykologer har kommit fram till att ett av de bästa sätten att tygla ett överdrivet självförtroende är att ärligt utmana sina egna tankar och fundera på vad som kan gå fel. Oavsett hur övertygad du är om att bolag X är framtidens stjärnplacering, bör du fråga dig själv vad som kan gå fel i ditt eget synsätt.

Ett annat bra sätt är att fråga en kompis, åtminstone om man får ett ärligt svar. Forskning har nämligen visat att människor inte är särskilt bra på att upptäcka skevheter i sitt eget beteende, medan det är lättare att lägga märke till sådant hos andra. 

Jag tycker att ungdomarnas intresse för investeringar är mycket välkommet, och uppmuntrar alla att investera. Det bästa resultatet får man dock om man har rimliga förväntningar redan från början – oavsett om det handlar om förväntningarna på marknaden i allmänhet eller de egna förmågorna.

 

Henna Mikkonen är Sparbanksgruppens chefsekonom och ekonomie magister, CFA. Utöver att följa med världsekonomin och Finlands ekonomi står människors ekonomiska välbefinnande hennes hjärta nära. Mikkonen upplever att hon särskilt har lyckats när hon kan ta de ekonomiska frågorna närmare människorna.

Texten har tidigare publicerats i Taloustaitos blogg (på finska).

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare

Intressant just nu