Karri Alameri ny direktör för kapitalförvaltning i Sparbanksgruppen

Karri Alameri

Ekonom, CEFA Karri Alameri (55) har utsetts till direktör för kapitalförvaltningen och till medlem i Sparbankscentralens ledningsgrupp från 9.4.2019. Alameri är också verkställande direktör för Sb-Livförsäkring. Han rapporterar till Sparbanksgruppens verkställande direktör Tomi Närhinen.

Före övergången till Sparbanksgruppen har Karri Alameri varit medlem i OP:s direktion och direktör för kapitalförvaltningen, verkställande direktör för Pohjola Kapitalförvaltning Ab, vice verkställande direktör för Danske Capital och vice verkställande direktör för Mandatum Kapitalförvaltning Ab.

”Karri Alameris kunnande och vision stöder fint Sparbanksgruppens strategi. Vi vill främja våra kunders ekonomiska välstånd. Kapitalförvaltningstjänsterna har en betydande roll i genomförandet av strategin”, säger Sparbanksgruppens verkställande direktör Tomi Närhinen.

”Ansvarighet, lokal anknytning, hög kundnöjdhet och god placeringsframgång kombinerat med en kunnig personal skapar en gedigen grund för en ökning av affärsverksamheten. Jag ser ivrigt fram emot att träffa mina nya kolleger och kunderna”, säger Karri Alameri.

Ytterligare information lämnas av:

Tomi Närhinen,
Sparbanksgruppen, verkställande direktör
+358 40 72 43 896
tomi.narhinen@saastopankki.fi

 

Sparbanksgruppen främjar individens och samhällets ekonomiska välstånd. Vi vill att vi ska vara kända för vårt mod, vår sakkunskap och vår passion för att göra ett utmärkt kundarbete. Sparbanksgruppen består av 23 lokala Sparbanker samt Sparbankscentralen. Vi erbjuder våra kunder utöver omfattande banktjänster också placerings-, bostadsbytes- och försäkringstjänster.

Sparbanksgruppen sysselsätter ca 1 400 personer på olika håll i Finland. www.sparbanken.fi

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
...