Tahdo uudistua -programmet utmanar – utveckling av affärsverksamheten behöver inte vara ett ensamt jobb

Inom ramen för  Tahdo uudistua -programmet får företagare möjlighet att förnya sin affärsverksamhet tillsammans med experter och andra företagare. För att hjälpa finländska företag att förnya sig och därigenom bli mer framgångsrika genomför Sparbanken, LokalTapiola, Elo, Innovestor och regionala aktörer Tahdo uudistua -programmet. 

Vill förnya dig

De små och medelstora företagen utgör ryggraden i Finlands ekonomi och välfärd. Många företagare upplever dock allt fler utmaningar i en ständigt föränderlig verksamhetsmiljö. En av de största utmaningarna anknyter till företagarens och de anställdas ork, då arbetet och kraven ökar i allt snabbare takt. Även ekonomiska bekymmer är vanliga och kan till och med utgöra ett hinder för framgång. Genom god planering, rätt verktyg och stöd av ett nätverk kan man trygga förutsättningarna för välbefinnande och affärsverksamhetens kontinuitet.

Målet med Tahdo uudistua -programmet är att inspirera företagen att förnya sin affärsverksamhet och ge ny energi för företagandet. Genom programmet får företagarna konkreta verktyg för att förnya sina företag genom såväl arbetsseminarier ledda av sakkunniga som olika typer av innehåll på nätet. Programmet är avgiftsfritt för deltagande företag.

”Enligt en undersökning som vi gjorde hösten 2019 vill nästan hälften av alla företagare hitta sätt att förnya sin affärsverksamhet. En utmaning för de flesta av dessa företagare är dock att de inte vet hur och var de ska börja. Därför upplever vi att vi har en mycket viktig samhällelig uppgift i att hjälpa företagare att vara framgångsrika även framöver”, berättar Kari Suutari, direktör för arbetet med företagskunder inom Sparbanksgruppen. 

Förnyelse av företagen står i centrum

Till programmets bärande teman hör förutom en god ekonomi även företagarens och personalens välbefinnande. Inom Tahdo uudistua -programmet behandlas även andra viktiga teman såsom försäljning, användning av data och digitalisering.

”Vi vill stödja företag och företagare i att förnya sin affärsverksamhet och stärka sin livskraft. Våra lokala bolag känner till förutsättningarna inom sina områden och kan genom programmet erbjuda sitt starka stöd och sina nätverk när företagen behöver det”, säger LokalTapiolas servicedirektör Oona Paasolainen.

Tahdo uudistua bjuder in företagare och företagsrepresentanter att delta

Tahdo uudistua -programmet drar igång i januari 2020 i Kuopio. Därtill ordnas tillställningar under våren i Karleby, Lahtis, Jyväskylä, Björneborg, Åbo, Tammerfors, Helsingfors, Tavastehus och Uleåborg. I alla områden finns starka aktörer som möjliggör lyckade tillställningar. Det är möjligt att delta i programmet också genom innehåll på internet.

”Det finns ett bevisat samband mellan en företagares kompetens, framgång och välbefinnande. När antalet anställda i ett företag ökar har i synnerhet ledarskapskompetens en betydande roll i att arbetet löper smidigt även framöver och företaget blir framgångsrikt. Förnyelse av ett företag har ett nära samband med ökning av företagarens kompetens. Det bästa sättet att förbättra sin kompetens är tillsammans med andra, och sparring är därför en central del av Tahdo uudistua -programmet”, säger Elos marknadsföringschef Joni Tikkanen.

Änmal dig till Tahdo uudistua -programmet www.tahdouudistua.fi/ilmoittaudu

 

Mer information ges av:

Susanne Forsberg, Innovestor, susanne.forsberg@innovestor.fi, tfn. 050 576 0851

Kari Suutari, Sparbanken, kari.suutari@saastopankki.fi, tfn. 044 207 1905

Noora Niemi, LokalTapiola, noora.niemi@lahitapiola.fi, tfn. 040 355 6054

Oona Paasolainen, LokalTapiola, oona.paasolainen@lahitapiola.fi, tfn. 040 187 2201

Joni Tikkanen, Elo, joni.tikkanen@elo.fi, tfn. 040 838 0822

 

Sparbanksgruppen främjar individens och samhällets ekonomiska välfärd. Vi vill förknippas med mod, sakkunskap och passion för ett utmärkt kundarbete. Sparbanksgruppen utgörs av lokala Sparbanker i olika delar av Finland samt Sparbankscentralen. Förutom heltäckande banktjänster för konsumenter erbjuder vi våra kunder tjänster för placering, byte av hem och försäkringar.

LokalTapiola-gruppen är en koncern som ägs av sina kunder och som betjänar privatkunder, lantbruk, företagare, företag och sammanslutningar. Till LokalTapiolas produkter och tjänster hör omfattande skade-, liv- och pensionsförsäkringar samt tjänster för placering och finansiering. Vi är också proffs inom riskhantering för företag och personalens välbefinnande i arbetet. Vi har nästan 1,6 miljoner ägarkunder. LokalTapiola håller på att förnya sig från ett traditionellt försäkringsbolag till ett livstrygghetsbolag. Livstrygghet innebär att vi erbjuder våra kunder heltäckande och proaktiva tjänster inom hälsa, trygghet och ekonomi.

Vi är Elo, ett finländskt arbetspensionsförsäkringsbolag. Vi ser till att våra kunder får de pensioner de förtjänar. Vi hjälper våra kundföretag att lyckas och svara på utmaningarna i det föränderliga arbetslivet. Vi tror att kunnig och motiverad personal är ett livsvillkor och en förutsättning för framgång för varje organisation. Vart tredje finländskt företag och över 40 procent av företagarna har valt Elo som sin arbetspensionspartner.

Innovestor är en nordisk kapitalplanerare för det tidiga skedet, som aktivt erbjuder direkta kassaplaceringsmöjligheter och bygger upp tillväxtprogram. Vi förvaltar nordens största privata portfölj av tillväxtföretag och har placerat sammanlagt omkring 130 miljoner euro tillsammans med våra medplacerare. Varje år ansöker omkring 1 500 tillväxtföretag till våra tillväxtprogram. För dessa företag ordnar vi fler än 200 evenemang tillsammans med våra drygt 250 samarbetspartner. Vår mission är att skapa den bästa möjliga grunden för tillväxt.

Skriven
Typ
Nyhet
...