• Henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen kehittäminen

    Kaiken tekemisemme perustana ja voimavarana on työkykyinen ja hyvinvoiva henkilöstö, jonka jaksamisesta pidämme huolta. Teemme tiiviisti yhteistyötä työeläkeyhtiöiden ja työterveyshuollon kumppaneiden kanssa työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi.
Säästöpankin brändikuva

Henkilöstön hyvinvointi ja työsuojelu

Tahdomme henkilöstömme voivan hyvin ja tuemme hyvinvointia eri keinoin. Säästöpankkiryhmä noudattaa työterveyshuoltolakia ja on sitoutunut ulkopuolisten kumppaneiden kanssa edistämään tietoisuutta terveys- ja turvallisuusasioista, ehkäisemään työperäisiä sairauksia ja työtapaturmia, edistämään hyvinvointia ja ergonomiaa sekä vähentämään poissaoloja. Työterveys- ja turvallisuusasioita seurataan sisäisesti ja yhteistyössä ulkopuolisten kumppanien kanssa.

Säästöpankkiryhmässä ylläpidetään koko henkilöstön kattavaa työsuojelutoimintaa ja alueellisia työsuojeluorganisaatioita ja toteutetaan paikallisesti työpaikkaselvityksiä sekä seurantaa, jotka pitävät työturvallisuuslain mukaisesti sisällään sekä riskien arvioinnin ja työterveyshuoltolain edellyttämän perusselvityksen. Työpaikkaselvityksiä tehdään säännöllisesti, esimerkiksi työolosuhteiden muuttuessa tai uuden toiminnan aloittamisen yhteydessä. Työsuojelun yhteistoimintahenkilöt osallistuvat asiantuntijoina työpaikan työturvallisuusasioiden käsittelyyn.

Henkilöstön valitsemien toimijoiden tulee edustaa henkilöstöä ja toimia työhyvinvoinnin edistämisessä ja olennaisen tiedon jakamisessa niin yhteistoimintaneuvottelukuntaan, esihenkilöille että henkilöstölle päin. Järjestämme lisäksi vuosittain muun muassa Säästöpankkijohdon ja luottamushenkilöiden yhteiset ajankohtaispäivät. Työsuojelutoiminnasta vastaa Säästöpankkiliiton johtoryhmässä henkilöstöjohtajamme ja osassa Säästöpankeista pankkikohtaisten käytäntöjen mukaisesti esimerkiksi toimitusjohtaja.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Menestyminen asiakasliiketoiminnassa ja digitalisaation muutoksessa edellyttää jokaiselta oman asiantuntemuksen jatkuvaa ylläpitoa ja kehittämistä sekä yhtenäisenä joukkueena toimimista. Henkilöstön osaamisen kehittämistä tuemme Säästöpankkiryhmässä rakentamalla erilaisia malleja, havainnoimalla työtapoja, prosesseja ja asiakaskohtaamisia kehittääksemme toimintaamme ja asiantuntijuuttamme.

Säännöllisissä kehitys- ja valmennuskeskusteluissa fokuksena on suorituksen johtaminen, hyvinvoinnin ja jaksamisen tukeminen, sekä osaamisen kehittyminen ja odotukset uralla kehittymisessä. Keskusteluissa jokainen asettaa itselleen tulevalle kaudelle kehittymistavoitteet ja määrittelee toimenpiteet niihin pääsemiseksi. Työkiertomallin hyödyntäminen Säästöpankkiryhmässä on edistänyt henkilöstön osaamisen jakamista ja oppimista sekä mahdollistanut työskentelyä projekteissa ja uusissa työtehtävissä.

Vuonna 2023 Säästöpankkiryhmän koulutukset, valmennukset ja eri verkostojen tapaamiset pidettiin sekä etänä että lähitoteutuksina. Kuluneen vuoden aikana Säästöpankkikeskus toteutti noin 200 koulutusta, tietoiskua ja muuta tilaisuutta. Niihin sisältyi henkilöstön ja johdon valmennusohjelmia, lyhyempiä sisäisiä koulutuksia ja verkkokoulutuksia, eri kohderyhmille suunnattuna informatiivisia tietoiskuja ja toimintojen ajankohtaispäiviä. Lisäksi oppimisympäristössämme on jatkuvasti tarjolla useita eri kohderyhmille suunnattuja itseopiskelumuotoisia verkkokursseja. Substanssiosaamisen kehittämisen lisäksi kasvatimme edelleen kyvykkyyttämme mm. muutosjohtamisen, valmentavan esihenkilötyön ja yritysasiakasliiketoiminnan osalta.

Lue uratarinoita ja työntekijäkokemuksia Säästöpankkiryhmässä.