• Sosiaalinen vastuu

    Sosiaalisen vastuullisuuden alta löydät tietoa muun muassa siitä, kuinka kehitämme henkilöstön osaamista ja huomioimme monimuotoisuuden ja tasa-arvon toiminnassamme sekä kuinka lisäämme ja kehitämme taloustietoa yhteiskunnassa ja tuemme tieteen sekä tutkimuksen tekemistä.
Säästöpankin brändikuva.

 

Sosiaalinen vastuu on tärkeä osa strategiaamme. Olemme sitoutuneet toimimaan vastuullisesti niin omien asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kuin myös työ- ja paikallisyhteisöjen hyväksi. Uskomme, että sosiaalisesti vastuullinen yritys on houkutteleva työnantaja ja kumppani yrityksille.

Työyhteisössämme sosiaalinen vastuu tarkoittaa esimerkiksi henkilöstön hyvinvointia ja työsuojelua, henkilöstön osaamisen kehittämistä ja monimuotoisuutta, tasa-arvoa ja osallisuutta. Tavoitteenamme on myös, että olemme uudistumiskykyinen ja itseohjautuva huippuosaajien työyhteisö, jossa edistämme johtajuutta.

Paikallisyhteisöissämme ja asiakkaidemme sekä sidosryhmiemme osalta sosiaalinen vastuullisuus tarkoittaa, että edistämme kasvua, hyvinvointia ja taloustaitoja. Haluamme myös edistää vastuullisuutta kumppanuuksissamme.

Lue sosiaalisen vastuun teemoista:

Henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen kehittäminen

Kaiken tekemisemme perustana ja voimavarana on työkykyinen ja hyvinvoiva henkilöstö, jonka jaksamisesta pidämme huolta.

Monimuotoisuus, tasa-arvo ja osallisuus (DEI)

Toimintatapamme arjessa on yhdenvertainen ja tasa-arvoinen. Edistämme tasa-arvoa ja monimuotoisuutta koko henkilöstöpolitiikassamme konkreettisten käytännön toimenpiteiden kautta.

Taloustiedon ja -taitojen lisääminen

Säästäväisyyden edistäminen kuuluu Säästöpankin ytimeen ja tahdomme jakaa taloustietämystä ja oppeja oman talouden hallintaan eri ihmisryhmille.

Säästämisbarometri

Suomalaisten taloudellisen hyvinvoinnin tilan ymmärtämiseksi keräämme vuosittain tietoa laajalla Säästämisbarometrilla.

Säästöpankkien Tutkimussäätiö

Säästöpankkien Tutkimussäätiö on yleishyödyllinen säätiö, joka on perustettu vuonna 1968 nimenomaan tieteellisen tutkimuksen tukemiseen.

Hyviä tekoja

Tahdomme toimia suomalaisten yhteisöjen ja ihmisten hyvinvoinnin tukena. Lahjoituskohteet päätämme yhdessä suomalaisten kanssa. Vuosien varrella olemmekin päässeet lahjoituskohteidemme kautta todistamaan lukuisia isompia ja pienempiä tarinoita ympäri Suomen.