• Säästöpankkien Tutkimussäätiö

    Säästöpankkien Tutkimussäätiö on vuonna 1968 perustettu yleishyödyllinen säätiö. Tuemme tieteen ja tutkimuksen tekemistä vuosittain myöntämällä apurahoja. Apurahojen hakuaika on lokakuussa.
Säästöpankin brändikuva

 

Apurahoja tutkimuksiin vuosittain

Säästöpankkien Tutkimussäätiö tukee rahamarkkinoihin, pankkipalveluiden kysyntään, säästämiseen ja sijoittamiseen ja asumiseen liittyvää talous-, yhteiskunta- ja oikeustieteellistä tutkimusta ja julkaisutoimintaa jakamalla vuosittain apurahoja sekä tutkimusmäärärahoja. Vuosittain myönnettävien apurahojen määrää riippuu säätiön omaisuuden kulloisestakin tuotosta.

Tutkimuksen tukemisen lisäksi Säästöpankkien Tutkimussäätiö vaalii säästöpankkitoiminnan historiaa muun muassa ylläpitämällä Säästöpankkimuseota, joka toimii Hämeenlinnan kaupunginmuseon yhteydessä.

Vuonna 2023 tuetut tutkimukset

Säästöpankkien Tutkimussäätiö myönsi apurahoja yliopistojen tutkijoille ja tutkimushankkeille vuonna 2023 yhteensä 65 000 euron edestä. Tuetut tutkimukset käsittelivät muun muassa seuraavia aiheita: 

  • Pankin asiakaspalvelun näkökulma verkkopankkipalvelujen saavutettavuusongelmiin (Annikki Hyppönen, Vaasan yliopisto)
  • Kohti kustannustehokasta ja vastuullista liiketoimintaa: rahanpesulainsäädännön ongelmakohdat ja kehitysideat (Tatu Hyttinen ja tutkimusryhmä, Turun yliopisto)
  • Exploring the Predictability, Persistence, and Determinants of Consumer Financial Distress (Elyas Saif, Hanken School of Economics)

Tiedot kaikista apurahan saajista ja tuetuista tutkimuksista sekä hankkeista löydät täältä.

Lue lisää vastuullisuudesta Säästöpankissa.