Säästämisbarometri

Suomalaisten taloudellisen hyvinvoinnin tilan ymmärtämiseksi keräämme vuosittain tietoa laajalla Säästämisbarometrilla. Tämä tieto on tärkeää, jotta voimme kohdistaa toimia niihin osa-alueisiin, joissa on eniten parannettavaa.

Barometrissa kysytään monenlaisia rahankäyttöön sekä asenteisiin liittyviä kysymyksiä. Viime vuosina niin koronakriisi kuin Ukrainan sota ja nopea inflaatio ovat vaikuttaneet merkittävästi kotitalouksien taloudelliseen tilanteeseen. Tämä on näkynyt myös Säästämisbarometrin tuloksissa. Koronakriisi sai ihmiset säästämään ja suunnittelemaan omaa talouttaan aiempaa enemmän. Ukrainan sota ja sitä seurannut inflaatio ja korkojen nousu ovat puolestaan vähentäneet ihmisten mahdollisuutta säästää.

Säästämisbarometristä ilmenee myös, että säästämisen ja koetun onnellisuuden välillä on positiivinen yhteys. Ne ihmiset, jotka säästävät, ovat myös onnellisempia. Tämän yhteyden väliset syy-seuraussuhteet lienevät moninaisia, mutta tämä kuitenkin vahvistaa näkemystämme siitä, että oman talouden hallinta on tärkeä osa taloudellista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia, jopa ihmisten kokemaa onnellisuutta.

Lue lisää Säästämisbarometrin tuloksista

Säästämisbarometrit aiemmilta vuosilta