• Monimuotoisuus, tasa-arvo ja osallisuus (DEI)

    Edistämme tasa-arvoa ja monimuotoisuutta koko henkilöstöpolitiikassamme konkreettisten käytännön toimenpiteiden kautta.
Säästöpankin brändikuva.

Toimintatapamme arjessa on yhdenvertainen ja tasa-arvoinen. Henkilöstön yhdenvertainen kohtelu lähtee rekrytoinnista, jossa huolehdimme kaikille työnhakijoille tasavertaiset mahdollisuudet sekä tasa-arvoisen kohtelun rekrytointitilanteessa. Henkilöstöllämme on lähtökohtaisesti yhtäläiset mahdollisuudet edetä urallansa ja kohtelemme vähemmistöjä tai haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä tasa-arvoisesti työyhteisössämme.

Hyväksymme toistemme erilaiset taustat, eroavaisuudet ja henkilökohtaiset ominaisuudet ja kohtelemme kaikkia samanarvoisesti. Arvostamme monimuotoisuutta ja koemme erilaiset ihmiset voimavarana. Säästöpankkiryhmässä ei hyväksytä eriarvoiseen asemaan asettamista esimerkiksi etnisen taustan, sukupuolen, uskonnon, iän tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Minkäänlaista kiusaamista, syrjintää tai ahdistelua ei sallita. Monimuotoisuus ilmeneekin Säästöpankkiryhmässä esimerkiksi kaksikielisessä toiminnassamme.

Säästöpankkiryhmän yhteisissä kehittämisprojekteissa ja oppimisen keinoissa huomioidaan monimuotoisuus. Muodostamme yhteistyöryhmät organisaatioiden eri työrooleissa toimivista henkilöistä, joilla on monipuoliset kokemus- ja koulutustaustat. Lue lisää henkilöstön osaamisen kehittämisestä täältä.

Lisäksi seuraamme monimuotoisuuden kehitystä tarkastelemalla sukupuolijakaumatietoja henkilöstömme ja johtomme osalta ja olemme sitoutuneet noudattamaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Lisäksi Säästöpankkien yhteenliittymällä on käytössään hallituksen kokoonpanon monimuotoisuuden toteuttamisen periaatteet. Toimintaperiaatteissa on kuvattu, miten hallituksen kokoonpanon monimuotoisuus ja sukupuolten tasapuolinen edustus toteutetaan.

Tuemme esimerkiksi myös nuorten ja senioreiden talous- ja digitaitoja paikallisesti Säästöpankkien yhteisöissä kumppaniemme kanssa, mikä edesauttaa yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa laajemmin yhteiskunnassamme. Neuvomme asiakkaitamme myös laajemmin talouden hallintaan, rahastressittömyyteen ja vaurastumiseen liittyen eri elämänvaiheet huomioiden.